Hennis: Kleine bijdrage aan grotere missies waardevol

Gepubliceerd op: 27-11-2014

Meer dan 450 Nederlandse militairen, waaronder wachtmeester KMar Vincent Braams, ontvingen gisteren in Zwolle de Herinneringsmedaille Vredesoperaties. Ze namen deel aan verschillende kleine missies in Afrika, het Midden-Oosten, Europa en Azië, waarvan het merendeel in Afghanistan.

Afbeelding verwijderd"De grote internationale missies waaraan wij een kleine bijdrage leveren, geven Defensie een goed beeld van wat er speelt in die conflictgebieden. Nederland verstrekt vaak nichecapaciteiten die de VN, NAVO of EU zeer op prijs stellen”, legt minister Hennis-Plasschaert uit voorafgaand aan het Kamerdebat over 'overige missies'. Volgens Hennis leveren relatief kleine bijdragen Defensie zowel goodwill op bij de internationale organisaties, als informatie (ogen en oren). Die kennis zou de militaire organisatie anders niet hebben over lopende conflicten. "Natuurlijk kosten ook deze bijdragen capaciteit, onder meer op het gebied van inlichtingen en logistieke ondersteuning."

Wat Hennis betreft staat die inzet niet in verhouding tot de benodigde capaciteit voor grote missies als Minusma. Hennis: "De kleinere bijdragen aan overige operaties zijn dus waardevol en de moeite waard. " Reden genoeg om militairen die waren uitgezonden voor die bedoelde missies vandaag te eren.

Toppen van kunnen
"Er wordt een toenemend beroep gedaan op de krijgsmacht", aldus Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Tom Middendorp, die de medailles uitreikte. "We draaien op de toppen van ons kunnen. Het zijn de militairen die hier staan die dat mogelijk maken. Het is jammer dat niet iedereen in Nederland de resultaten van uw werk kan zien. Ik kan u vertellen, ik zie het wel, en het maakt mij trots. En ik vertel daar dan ook over waar ik maar kan."

Volgens Middendorp dragen overal ter wereld Nederlandse militairen bij aan vrijheid, veiligheid en stabiliteit. "Omdat wij daar zelf belang bij hebben en omdat ook mensen elders recht hebben op vrede en veiligheid.", verduidelijkte hij. "Burgers worden daar immers niet beschermd door hun regering. Piraterij, gijzelingen, terrorisme, geweldsuitbarstingen - zelfs onthoofdingen - zijn aan de orde van de dag. Daarom gaan militairen op uitzending."

Vertegenwoordigers
Middendorp zei graag alle militairen bij naam te noemen om hen persoonlijk te bedanken, maar dat het er teveel zijn. Daarom koos hij er 3 uit als vertegenwoordiger van alle militairen. Hij noemde sergeant-majoor Ruben Ruitenbeek, die in Burundi niet alleen als militair verpleegkundige werkte, maar ook militaire basiskennis doorgaf aan Burundeze militairen.

Wachtmeester der Koninklijke Marechaussee Vincent Braams werkte een half jaar in Kosovo en zorgde ervoor dat de militairen van KFOR de juiste middelen hadden voor hun taak. "Belangrijk werk. Want hierdoor konden 40 collega’s – zowel militairen als politiefunctionarissen – hun werk in goede omstandigheden blijven doen", aldus Middendorp. "Wat ze ook nodig hadden. U regelde het!" (in de Telegraaf krant van 27 november staat een artikel en foto van wachtmeester Braams (red. SMC))

Kapitein Carmen Putto was met haar mensen verantwoordelijk voor de logistieke keten van de Air Task Force in Afghanistan. Belangwekkend werk, volgens de CDS, omdat de F-16-jachtvliegtuigen weliswaar door vliegers worden gevlogen, maar er een heel systeem van mensen en materieel achter zit. "Zij maken de inzet mogelijk."

Thuisfront
De CDS vergat het thuisfront van de uitgezonden militairen niet. "Want, dames en heren, ook u heeft een missie volbracht. Maandenlang stond u er alleen voor, zat u in spanning en onzekerheid. Toch bent u onze militairen onvoorwaardelijk blijven steunen en heeft ook u zich goed geweerd. Dat waardeer ik enorm." Daarom kreeg het thuisfront de gebruikelijke zilveren roos en de kinderen het kindermedaillon.

Bron : defensie.nl

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief