Terugblik op Algemene Reünie

Gepubliceerd op: 30-10-2015

Oud-marechaussees voor de 54ste keer bij elkaar | Algemene SMMC-reünie | 29 oktober 2015

54e AR - overzichtOp de mooie herfstdag van 29 oktober 2015 hield de Stichting Marechaussee Contact voor de 54ste keer haar jaarlijkse reünie. In principe bestemd voor oud-marechaussees die begunstiger van de stichting zijn, maar waar niet-begunstigers als gast van harte welkom zijn. Een kleine driehonderd oud-marechaussees waren, vaak vergezeld van hun partner, naar Harskamp gekomen. Een Veluws dorp dat door oud-militairen onmiddellijk wordt geassocieerd met tijgeren onder mitrailleurvuur, handgranaten gooien en schieten op uit de grond tevoorschijn komende figuren. Maar ook het dorp waar al vele jaren in het lokale partycentrum ‘De Molen’ de jaarlijkse Algemene SMC-reünie wordt gehouden. Een reünie van een mix van oud-marechaussees, uitzonderlijk samengesteld uit voormalig dienstplichtigen en collega’s die voor hun beroep langer of korter dienst hadden gedaan bij de Marechaussee, 58 % van de reünisten hadden een dienstplichtige achtergrond en de overige 42 % een beroepsmatige.

Al direct zat de sfeer er goed in, sommigen herkenden elkaar van heel vroeger en anderen bleken al regelmatig contact met elkaar te hebben. Om klokslag 10.30 nam Pier Scholte, SMC’s penningmeester, het woord. Hij verwelkomde de reünisten en gaf het woord aan SMC-voorzitter Jack Vlaming. Deze keek in zijn speech allereerst terug op het afgelopen jaar, een jaar waarin enkele bestuursleden geconfronteerd werden met ernstige ziekten en ons ook enkele trouwe reüniebezoekers ontvallen zijn. Hij wenste de zieken en hun achterban erg veel sterkte en verzocht de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen voor de overleden SMC’ers. Later in zijn speech ging hij nader in op de ontwikkelingen bij de KMar en stond hij stil bij de toestand van achtereenvolgens het Marechausseemuseum en onze stichting. Het aantal begunstigers is nog steeds aanzienlijk, hoewel we als stichting wel met een teruggang te maken hebben, die mede veroorzaakt wordt door het ons ontvallen van Indiëgangers, die ooit met meer dan vierhonderd man deel uitmaakten van SMC. Na de aanwezigen geattendeerd te hebben op de mogelijkheid zich aan te melden voor de wekelijkse SMC-nieuwsbrief, wenst Jack Vlaming allen een aangename dag toe en overhandigde hij de oudste deelnemer, Marten Mobach, een fraai boeket. 54e AR - oudste deelnemer

Met koffie, ’n drankje en iets later een stampottenbuffet, kwamen de gesprekken weer op gang, fotoalbums kwamen tevoorschijn, onderbroken door een informatieve presentatie van kapitein Te Riele over de manier van opleiden bij de KMar – wat Pier Scholte de opmerking ontlokte dat er niet zo veel veranderd was ‘ook wij gebruikten immers geen mobiele telefoons!’- kwam een eind aan een fijne reünie. Men ging naar huis met de overtuiging ‘Eens een marechaussee, altijd een marechaussee, dienstplichtig of beroeps doet er niet toe!’.

Fred Klijndijk heeft van deze dag een fotoserie gemaakt, ook is hier de toespraak van de voorzitter in te zien. In het decembernummer van Marechaussee Contact zal meer uitgebreid bij deze bijeenkomst worden stilgestaan.

 

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief