Leger in Europa sneller paraat

Gepubliceerd op: 15-5-2018

Europa moet in 2025 klaar zijn voor snelle militaire mobilisatie om oorlogsdreiging het hoofd te bieden. Daartoe worden nu ingrijpende maatregelen genomen in Brussel.

Afbeelding verwijderdTanks moeten snel per spoor door Europa vervoerd kunnen worden.

De Europese Commissie doet een voorstel om het transportnetwerk voor reizigers en goederen ook geschikt te maken voor acute verplaatsingen van troepen, wapens, explosieven en zwaar materieel van ’onze’ strijdmachten.

„Het Europarlement en de lidstaten zijn in beginsel positief over deze stappen om knelpunten voor militaire transporten weg te nemen”, zegt Wim van de Camp (CDA), woordvoerder in het EU-parlement voor Transportzaken. Nu zijn er volgens hem nog te veel barrières in wegen, water en spoor, zoals te weinig laadruimte op treinstations, bruggen die niet voldoende gewicht kunnen dragen en bureaucratische grenscontroles. Een actieplan voor een ’EU Defence Union’, een soort vrije militaire Schengen, circuleert bij de nationale regeringen.

„Het ziet ernaar uit dat er een flink bedrag vrijgemaakt wordt voor militaire mobiliteit”, aldus Van de Camp. „Wat hebben we aan Europese legers als tanks niet onder een viaduct door kunnen of als spoorlijnen, bruggen en wegen niet zijn toegerust op groot militair materieel?”

Het Europese transportnetwerk TEN-T met naadloze corridors, waarin honderden miljarden worden gestoken, is volgens hem bij uitstek geschikt voor militaire toepassingen. „Voor betere samenwerking van legers in Europa is infrastructuur een absolute randvoorwaarde.”

Eurocommissaris Violeta Bulc wil optimaal gebruikmaken van dit netwerk, dat volop in ontwikkeling is voor civiele en nu dus ook voor militaire doeleinden. „Het is echter nog altijd niet efficiënt genoeg. We werken aan verbeteringen. Europa is te kwetsbaar. Dat gaan we veranderen.”

Massale verplaatsingen van militair materieel zijn al langer zorgpunt, weten Nederlandse ingewijden. Het onderwerp staat hoog op de agenda sinds Rusland zich weer agressiever opstelt. Om tegenwicht te bieden heeft de NAVO permanent extra eenheden in Noordoost-Europa.

Onder andere de Nederlandse minister van Defensie maakt werk van ’militaire snelwegen’. Nederland heeft hier extra belang bij, omdat in geval van een aanval vanuit het oosten de Amerikanen direct militair materieel via Rotterdam Europa in moeten sturen.

De Verenigde Staten hebben sinds 2016 ook weer een depot voor zwaar materieel in ons land. In Zuid-Limburg staan zo’n 1600 voertuigen klaar, die in een crisis kunnen worden ingezet. „Mits ze zonder problemen kunnen worden verplaatst in Europa”, stelt Van de Camp.

Bron : telegraaf/krant

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief