Nederlandse Veteranendag extreem warm

Gepubliceerd op: 30-6-2019

Veteranen > 2019 NLVD

Vier duizend veteranen waren vandaag aanwezig bij de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Een veelvoud ervan op de trinunes en langs de kant om hun erkenning en waardering te betuigen. Vanwege de warmte werd zomertenue aangeraden. Het KMar/SMC-detachement hield de jas echter aan. Vele anderen overigens ook, maar warm was het wel.

Deze veteranendag had als thema: Vrouw bij de krijgsmacht. Dit kwam bij de opening in de Ridderzaal tot uitting, als ook bij Jeanette Morang de eerste vrouwelijke commandeur van de Marine op de TV. Het is 75 jaar geleden – in 1944 – dat de eerste vrouwen toe traden tot de krijgsmacht. Aan de personen op de tribunes werd een strohoed uitgereikt tegen de verzengende zon. De drie Ridders Militaire Willlems Orde waren aanwezig. Majoor Marco Kroon in burger omdat hij in zijn functie geschorst is. De opening in de Ridderzaal kreeg ook alle aandacht. Zo kreeg ook veteraan Henk Groenewegen het woord en refereerde aan de bijbel: geloof, hoop en liefde. Bij de medailleuitreiking op het Binnenhof hield minister van Defensie Ank Bijleveld een betoog en was het staatssecretaris Barbara Visser die twee veteranen – vader en zoon – in het zonnetje zette. Daarna kregen de onlangs van vredesmissie teruggekeerde militaren de medaille opgespeld.

Defileerpunt
Op het Buitenhof paradeerden de veteranen – actieven en postactieven – voor koning Willem Alexander, gekleed in zijn luchtmacht-outfit met een echte witte anjer zoals zijn opa Prins Bernhard altijd op had. Maar eerst was er de “fly past” van de Luchtmacht met drie groepen vliegtuigen: 1. drie helies (Chinook, Cougar en Apache), 2. vier historische vliegtuigen en 3. vier F16’s met een Hunter. Achter de koning op de tribune zaten de genodigden uit de Ridderzaal/Buitenhof. Links achter de koning stond luitenant-kolonel  KMar Richard Badoux. Richard is als KMar collega op een KL-stoel geplaatst als adviseur Veteranenzaken bij de Inspecteur-generaal Krijgsmacht. De Vaandelgroep Krijgsmacht met de KMar-standaard volgde nadat de paradecommandant zich had gemeld. Diverse detachementen volgden, eerst die van de Mariniers (het oudste korps) en de KMar volgde als vierde in de rij. Opmerkelijk liep het KMar/SMC-detachement niet achter het Orkest KMar. Het stond onder leiding van kolonel b.d. Stan Klijnhout. Overige detachementen waren KMar-personeel zich tussen bevond waren de Korea-gangers, Dutchbat III, UNIFIL-vereniging, Identiteitsgroep Steenrode Baretten. Ook twee historische voertuigen van de KMar gaven acte de presence.

Malieveld
De eerste detachementen kwamen om 13.50 uur al weer op het Malieveld terug, niet alleen een ontmoetingsplaats voor veteranen maar evenzeer een pubkieksevenement. Iedereen was er welkom. De meesten verdrongen zich onder de bomen voor enige koelte. In de tenten was het om te stikken. De Commissaris der Koning Jaap Smit en de burgemeester van Den Haag Pauline Krikke kwamen ook naar het Malieveld. Het werd een heel gezellige samenkomst, met op een speciaal terreindeel ook de stand van het Marechaussee Museum met de Stichting Marechaussee Contact. Op het podium traden allerlei artiesten op en er was een materieelshow waar de KMar niet ontbrak. De “gele rakkers” vloeiden rijkelijk, de maaltijd was aangenaam. Het was een waardige Nederlandse Veteranendag. Tegen 18.00 uur keerden men terug naar het station NS om zich met de trein naar huis te laten vervoeren.

Foto's van deze veteranendag.

Frans Meijer/SMC

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief