Faculteit voldoet aan eisen hoger onderwijs

Gepubliceerd op: 30-3-2009

De Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) heeft een eerste stap gezet op de lange weg naar erkenning als universiteit. Een onafhankelijke commissie oordeelde dat de faculteit voldoet aan de eisen die aan een instelling voor hoger onderwijs worden gesteld.

De Nederlandse Defensie Academie verzorgt het onderwijs aan officieren binnen Defensie. Aan de Faculteit Militaire Wetenschappen, met vestigingen in Breda en Den Helder, volgen toekomstige officieren van de Koninklijke Marine, Landmacht, Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee een wetenschappelijke opleiding op bachelorniveau. Daarnaast verricht de faculteit militair wetenschappelijk onderzoek dat in het belang is van Defensie.

Klik hier voor het volledige artikel.

Bron : Min. van Defensie

Altijd op de hoogte? Meld u aan voor de wekelijkse nieuwsbrief