Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Toezicht vervoer over water verder gestroomlijnd

Geplaatst op: 8-2-2009

Het toezicht op het vervoer over water wordt in 2009 verder gestroomlijnd. Dat valt op te maken uit het Toezichtplan 2009 van samenwerkende controlediensten voor de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam en voor de binnenvaart. De inspectiediensten willen de toezichtlast verminderen door meer met elkaar samen te werken en activiteiten beter op elkaar af te stemmen.

In 2008 werden de eerste stapsgewijze afspraken gemaakt over de planning en uitvoering van inspecties en de onderlinge uitwisseling van informatie over inspectieresultaten. Zo worden de belangrijkste afspraken voor RV 180 luchtfotohet toezicht op zeeschepen komend voorjaar vastgelegd in een convenant.

Ook is inmiddels de samenwerking geregeld voor de controle op scheepsafval en voor milieu-inspecties op zeeschepen en is er een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van een gezamenlijke risico-analyse en selectie van schepen die voor inspectie in aanmerking komen. In de binnenvaart wordt door de betrokken diensten een actie opgezet om het gebruik van reddingsvesten te bevorderen.

De controles op vervoer over het water worden gedaan door twaalf handhavingdiensten: Inspectie Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, VROM-Inspectie, Arbeidsinspectie, Voedsel en Warenautoriteit, Douane, Plantenziektenkundige Dienst, Koninklijke Marechaussee, KLPD Waterpolitie, Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond en de Havenmeesters Amsterdam en Rotterdam.
 
Blik op Nieuws Zuid Holland


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!