Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Opening NSE te Kosovo

Geplaatst op: 25-2-2009

EULEX, is een missie van de Europese Unie (EU) welke als doel heeft de stabiliteit in Kosovo te bevorderen, door middel van het ondersteunen van het bestuurlijk apparaat, politie, justitie en douane. In totaal zullen tweeduizend mensen uit EU-landen deel uit maken van deze operatie.

De EULEX-missie loopt tot 16 februari 2010 met een optie op verlenging. Daar de marechaussee het leeuwendeel van het personeel levert voor EULEX, is door de CDS besloten om het operationeel commando voor alle Nederlandse militairen in Kosovo bij de KMar neer te leggen.

Tot op heden was de KMar nog niet eerder actief in de rol van operationeel commando, waarbij zij ook verantwoordelijk was voor de logistieke en personele ondersteuning. Doordat er nu meer Nederlandse militairen in Kosovo gestationeerd zijn, is er voor de ondersteuning een National Support Element (NSE) door de KMar ontplooid op het hoofdkwartier van KFOR te Pristina, de hoofdstad van Kosovo.

Het NSE heeft een divers takenpakket, zoals ontvangst en begeleiding van in- en uitrotanten, ontvangst en begeleiding van werkbezoekers, uitgifte van wapens en munitie, postverzorging, ontvangst en distributie vanNSE Eulex uitrusting, de zgn. reisbureaufunctie en alle overige voorkomende ondersteunende werkzaamheden. De KMar levert uit haar eigen organisatie het personeel voor het NSE.

De formele opening van het NSE kwam voor rekening van de directeur Operaties van de Koninklijke Marechaussee, brigade-generaal André Peperkoorn (foto). Hij deed dat door het onthullen van het wapenschild van de KMar en het naambord van het NSE.

Naast de Nederlandse ambassadeur en defensieattaché waren ondermeer de commandant van KFOR en zijn chef staf hierbij aanwezig. Onder de bezoekers bevonden zich ook een groot aantal Senior National Representatives (SNR) van de diverse vertegenwoordigende naties binnen KFOR en een personele afvaardiging van de KMar DLBE uit Nederland.
Meer over de missie EULEX: www.eulex-kosovo.eu of www. defensie.nl

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!