Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Herinneringsmedaille voor Afghanistangangers

Geplaatst op: 15-3-2009

Ruim 1.500 militairen en hun civiele collega´s van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking hebben de Herinneringsmedaille Vredesoperaties ontvangen voor hun inzet in Afghanistan. De Commandant der Strijdkrachten (CDS), generaal Peter van Uhm, stond eerder deze maand tijdens de uitreiking in het Arnhemse Gelredome niet alleen uitvoerig stil bij de in Afghanistan geleverde prestaties en de gedane offers, maar ook bij de cruciale rol van het thuisfront.

“Het is dankzij u, dames en heren van het thuisfront, dat onze militairen hun successen hebben behaald.onderscheiding uruzgan Soms in spanning en onzekerheid, maar altijd als een rots in de branding.”, met deze woorden bedankte Van Uhm de aanwezige thuisfronters. Zij moesten het in de tweede helft van 2008 zonder hun geliefden stellen en als blijk van de grote waardering hiervoor kregen zij een herdenkingsroosje of een kindermedaille uitgereikt.

Civiel
Dat het zwaartepunt van de missie in Afghanistan in toenemende mate bij de civiele inbreng komt te liggen, blijkt onder andere uit het groeiende aantal burgers dat voor de herinneringsmedaille in aanmerking komt. “Om de voedingsbodem voor terrorisme weg te nemen moeten we ook op het sociale, politieke en economische front een strijd leveren.”, generaal Van Uhm stond nadrukkelijk stil bij dit essentiële aspect. “Civiele vertegenwoordigers die zij aan zij opereerden met onze militairen. Nooit eerder werd zo nadrukkelijk de aandacht gevestigd op de civiele aspecten van onze militaire missie.”

Erkenning
Bijzonder indrukwekkend was het moment dat werd stilgestaan bij de slachtoffers die, zowel aan Nederlandse als aan Afghaanse en Australische zijde vielen. In deze periode Task Force Uruzgan (TFU) kwamen sergeant Mark Weijdt en soldaat der eerste klasse Jos ten Brinke door aanslagen om het leven. De minuut stilte werd gevolgd door de uitreiking van het Draaginsigne Gewonden, als erkenning van het leed die de zichtbare en onzichtbare wonden met zich mee brenegen.

Vooruitgang
In de TFU-periode onder leiding van kolonel Kees Matthijssen, de civiele vertegenwoordiging van Peter Mollema en de kolonel Anton den Drijver van Air Task Force (ATF) is veel positiefs bewerkstelligd in de provincie Uruzgan. Zo werden de belangrijke operaties Bor Barakai in Mirabad en Tura Ghar in de Baluchi-vallei uitgevoerd. Deze operaties leidden tot meer veiligheid en ontwikkeling. Ook werd hierdoor het lokale bestuur versterkt. Verder is vooruitgang geboekt op het gebied van samenwerking tussen de Afghan National Police (ANP) en de Afghan National Army (ANA).

Voortrekkersrol
Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm vroeg de aanwezigen tot slot om ook het verhaal van het succes van Afghanistan te vertellen aan hun omgeving. “Die successen worden nog veel te weinig in Nederland gehoord. U bent het immers die de ervaringen uit eerste hand kunt delen met mensen die er nooit zijn geweest. U kunt een eerlijk en helder beeld schetsen over datgene wat wij daar doen. We moeten het verhaal van deze missie actiever naar de mensen brengen. Ik zal daarin een voortrekkersrol nemen, maar ik wil u vragen om mij daarin te volgen.”

Bron : KMar


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!