Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Voortzetting Nederlandse missie in Bosnië-Herzegovina

Geplaatst op: 1-5-2009

De ministerraad heeft op voorstel van minister Verhagen van Buitenlandse Zaken, minister Van Middelkoop van Defensie en minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking besloten de Nederlandse militaire bijdrage aan de missie European Union Forces (EUFOR) in Bosnië-Herzegovina voort te zetten tot juni 2010.

In 2007 is de omvang van EUFOR teruggebracht van 6000 naar 2500 militairen. Op dit moment wordt onderzocht of de politieke- en veiligheidssituatie toelaat dat het troepenaantal verder wordt teruggebracht en de missie wordt omgevormd tot een militaire trainingsmissie. In dat geval zal er vanuit een klein logo EUFORhoofdkwartier worden meegewerkt aan de training en uitbreiding van de Bosnische strijdkrachten.

Althea
De EU leidt sinds december 2004 de militaire operatie Althea in Bosnië-Herzegovina. De operatie wordt uitgevoerd door de troepenmacht EUFOR. Deze missie ziet toe op de uitvoering van de Dayton-akkoorden, die een einde maakten aan de Bosnische oorlog.

De Nederlandse bijdrage bestaat uit 85 militairen die vooral werken in Liaison and Observer Teams. Deze teams vergaren informatie over de veiligheidssituatie en over de sociale, politieke en economische ontwikkelingen in Bosnië-Herzegovina.


Steun aan Balkan
Stabiliteit op de westelijke Balkan is van belang voor Nederland. De regering steunt de aanwezigheid van EUFOR in Bosnië-Herzegovina en vindt het wenselijk dat Nederland een militaire bijdrage aan deze EU-missie levert. Nederland geeft tot 2011 ontwikkelingssteun aan het land, voor:

- bevordering van goed bestuur;
- mensenrechten;
- economische ontwikkeling;
- luchtelingenterugkeer;
- projecten in verband met Srebrenica (psychosociale zorg aan nabestaanden).    

Bron : Min. van Defensie


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!