Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Bezoek aan Afghanistan

Geplaatst op: 9-5-2009

Wapenadjudant Marinus Dunnewind bezocht de KMar mannen en vrouwen in het missiegebied om met hen in gesprek te gaan in de omgeving waar zij op dit moment verblijven. Zo vertrok hij voor ruim een week naar Afghanistan.

Onze medewerkers vervullen allerlei taken. Een aantal KMar-collega's oefent de politietaak uit ten behoeve van de aanwezige Nederlandse strijdkrachten. Andere collega's zijn ingedeeld bij een (internationale) staf, bij de IMP (Internationale MP), bij het Contingentscommando als militair begeleider, bij het PMT (monitoren van Afghaanse politie), bij de civiele-militaire samenwerking (CIMIC) of zijn vanuit de BSB in AfghanistanAfghanistan Kamp Holland tewerkgesteld. Daarnaast is een aantal collega's werkzaam in specalistische taken. Denk aan de supervisor detainnee (toezichthouder en vraagbaak m.b.t. de behandeling en afhandeling van gevangenen) en aan een medewerker die speciaal belast is met onderzoek naar explosieven.

Alle hierboven genoemde collega's dragen vanuit hun eigen taak bij aan de uitvoering van de missie in Afghanistan. Veel van hen heb ik mogen spreken. Men leert veel in het missiegebied. Zo blijkt samenwerken met internationale collega's soms toch wat anders te zijn dan samenwerken met je (nationale) collega's.

Dunnewind was onder de indruk van de sfeer en samenwerking onderling en met de andere krijgsmachtdelen. Fantastisch! Iedereen kent zijn/haar verantwoordelijkheid en wordt gerespecteerd in wat men heeft te doen.

Het gaat niet altijd van een leien dakje, maar de teamgeest zorgt ervoor dat men in soms moeilijke tijden zijn uitzending op een goede wijze doorkomt. Natuurlijk zijn er altijd zaken die we kunnen en moeten verbeteren. Hier zijn we als KMar-medewerkers met z'n allen verantwoordelijk voor.

Mijn ervaringen heb ik doorgesproken met CKMar luitenant-generaal Dick van Putten, aldus de Wapenadjudant. "Ik ben trots op alle KMar-medewerkers die daar onder soms hele moeilijke omstandighedenen hun werk moeten doen. Ik kijk terug op een zeer geslaagd bezoek en wil alle mannen en vrouwen bedanken die hier een bijdrage aan hebben geleverd".

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!