Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Veteranen uit Koude Oorlog eren elkaar

Geplaatst op: 23-6-2009

Vijftig oud-militairen die ooit paraat stonden om het ’Rode Gevaar’ uit de voormalige Sovjet-Unie te bestrijden, zijn afgelopen weekeinde door hun vroegere collega’s onderscheiden.

De voormalig beroepsofficieren en dienstplichtige soldaten ontvingen in Tilburg als eersten een Koude Oorlog-herinneringsdecoratie. Hiermee eren de gewezen militairen elkaar voor hun inzet in de periode tussen 1949 en 1991. Hierin stonden Oost en West lijnrecht tegenover elkaar zonder dat ooit een kogel door de lucht vloog.

"U heeft zich het vuur uit de sloffen gelopen voor het vaderland", zo roemde voorzitter Hans van der Bruggen van de belangengroep Koude Oorlog Veteranen de inzet van de gedecoreerden. De komende maanden worden nog honderden oud-militairen verblijd met de elders niet bestaande medaille.

De versierselen hebben geen officiële waarde. Het ministerie van Defensie is niet betrokken bij de uitreikingen. De ex-militairen geven elkaar simpelweg een zelf ontworpen glimmertje dat ze ook nog eens voor een kleine dertig euro uit eigen zak moeten betalen.  Desondanks hechten de leden grote betekenis aan de nieuwe medaille: „Een tastbare erkenning voor de bijdrage die we over een periode van ruim veertig jaar met z’n allen leverden aan de succesvolle NAVO-tactiek van afschrikking”, aldus Van der Bruggen.

Tot zijn vreugde ziet hij de maatschappelijke waardering voor zijn ’vergeten’ strijdmakkers groeien: „Staatssecretaris Jack de Vries geeft in zijn Veteranennota 2009 aan dat hij twintig jaar na de val van de Berlijnse Muur extra aandacht wil geven aan de erkenning van militairen die dienden tijdens de Koude Oorlog. We staan dus op de politieke agenda.”
      
Bron : Telegraaf

Klik hier om de Kamerbrief over de Veteranennota 2008-2009 te downloaden, waarin bij hoofdstuk 2.4 wordt ingegaan op de erkenning en waardering voor postactieve militairen (red. SMC)


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!