Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Plan van Aanpak Mensenhandel

Geplaatst op: 2-7-2009

Op 1 juli 2009 is het rapport ‘Plan van Aanpak Mensenhandel’ door de voorzitter van de Task Force Aanpak Mensenhandel, de heer mr. H.J. Bolhaar aan de minister van justitie, de heer mr. E.M.H. Hirsch Ballin aangeboden. De aanbieding van het rapport vond plaats op het arrondissementsparket te Rotterdam.

Het Plan van Aanpak gaat uitgebreid in op 10 maatregelen die door de Task Force zijn opgesteld. Het betreft onder andere maatregelen die betrekking hebben op het versterken van het toezicht op de prostitutiesector, het verbeteren van de informatie-uitwisseling, de opvang van slachtoffers en het verbeteren van bewustzijn dat er mogelijk sprake is van mensenhandel. Alle maatregelen zijn expliciet gekoppeld aan een aanspreekpunt binnen de Task Force.

Eerste resultaten
De Task Force heeft inmiddels zijn eerste resultaten geboekt. Zo is er een visiedocument opgesteld over de taakverdeling tussen gemeenten en politie op het gebied van het toezicht en handhaving in de prostitutiesector, want er blijkt grote behoefte aan duidelijkheid over deze taakverdeling.

Een goede informatie-uitwisseling en informatiepositie is eveneens van essentieel belang voor de aanpak van mensenhandel. Daarom heeft de Task Force een ‘toolkit‘ laten ontwikkelen. De toolkit betreft een pakket aan instrumenten en documenten op basis waarmee iedere dienst of instantie die met signalen van mensenhandel in aanraking komt, kan nagaan op welke wijze signalen van mensenhandel geregistreerd mogen worden en wanneer en onder welke voorwaarden signalen kunnen worden uitgewisseld met andere diensten.

Daarnaast heeft de Task Force er hard aan getrokken om de opvang van slachtoffers van mensenhandel goed te regelen. Binnenkort kan er gestart worden met de pilot voor een categorale opvang van slachtoffers. De verwachting is dat eind juli er een overeenkomst zal worden gesloten met de uitvoerende instellingen. In september van dit jaar zullen dan de eerste 50 opvangplaatsen voor zowel mannen, vrouwen als minderjarigen beschikbaar zijn. Vervolgens zullen de slachtoffers na de eerste categorale opvang worden doorgeplaatst naar een reguliere opvangvoorziening.

Task Force
De Task Force Aanpak Mensenhandel is begin 2008 ingesteld door de minister en staatssecretaris van Justitie. De Task Force bestaat uit: Herman Bolhaar (hoofdofficier van Justitie Amsterdam), Corine Dettmeijer-Vermeulen (Nationaal Rapporteur Mensenhandel) Ruud Bik (korpschef van het KLPD), Aleid Wolfsen (burgemeester Utrecht), Jantine Kriens (wethouder/locoburgemeester Rotterdam), Piet Bruinooge (burgemeester Alkmaar), Henk Naves (President rechtbank Breda) en André Peperkoorn (KMAR). Daarnaast zitten er in de Task Force ook vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie, Buitenlandse Zaken, VWS, SWZ en BZK.

Lees meer op de website van het OM

Bron : Openbaar Ministerie


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!