Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Marechaussee in Korea

Geplaatst op: 5-7-2009

Tijdens de Indië Reünie - Boerma Plaizier - MPIII die werd gehouden op 11 juni 2009, werd door de Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant generaal Dick van Putten, alsmede door de voorzitter van de Stichting Marechaussee Contact, brigade generaal der Koninklijke Marechaussee b.d. Jack Vlaming, onder andere aandacht besteed aan de Korea veteranen.

Korean War MedalBij deze Reünie werd dan ook uitvoerig stilgestaan bij de uitzending van de Nederlandse militairen naar Korea. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de beschikking voor te lezen waarbij een aantal veteranen de Korean War Medal werd toegekend.

Ook de marechaussee was vertegenwoordigd met een brigade in Korea.

Op 26 februari 1952 vertrok de eerste marechausseebrigade naar Korea. Voordat het marechausseepersoneel in Korea arriveerde werd binnen het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NVDN) volstaan met een zogenaamde bataljonspolitie met een sterkte van hoogstens vier man. Deze bataljonspolitie miste echter de noodzakelijke politie-ervaring en volgens de derde bataljonscommandant, de luitenant-kolonel G.H. Christan, was het optreden dan ook bepaald geen succes te noemen.Op verzoek van de Generale Staf werd een marechausseebrigade naar Korea gezonden.

De eerste brigade bestond uit een opperwachtmeester als brigadecommandant, een wachtmeester en vier marechaussees. Aan de brigade werden als tolk en voor het verrichten van patrouillediensten twee Zuid-Koreaanse onderofficieren toegevoegd, later kwam er nog een derde Zuid-Koreaanse onderofficier bij. De marechaussees die in Korea dienst zouden gaan doen gaven zich, evenals de militairen van het NDVN, op vrijwillige basis op voor uitzending naar Korea en maakten eveneens ongeveer een jaar deel uit van het NDVN.

De Lt-Kolonel Christan heette de marechausseebrigade hartelijk welkom en maakte tevens duidelijk dat de brigadecommandant geen andere opdrachten mocht aannemen dan die van hem. De marechaussees kregen vervolgens te horen wat hun taak zou zijn. Het was een veelomvattende taak, die bestond uit onder meer: het escorteren van krijgsgevangenen; het controleren op vluchtelingen; het in beslag nemen van vuurwapensvan de burgerbevolking; het voorkomen van het begaan van stafbare feiten door militairen en het onderzoeken van stafbare feiten begaan door militairen (dit was de belangrijkste deeltaak van de brigade).

Een latere bataljonscommandant, Lt-Kolonel C.M. Schilperoord, zorgde er voor dat de marechausseebrigade meer representatieve taken ging vervullen. Zo fungeerden de marechaussees steeds vaker als vaandelwacht van het bataljon tijdens parades of andere militaire plechtigheden.

De marechausseebrigade werd apart gehuisvest, maar was administratief ingedeeld bij de Staf-Compagnie.
Achtereenvolgens werd de brigade gecommandeerd door de opperwachtmeesters H. Bakker (1952-1953), G.H. Delahaye (1953-1954) en W. Toering (1954 - tot opheffing bataljon).

De sterkte van de brigade werd in 1953 opgevoerd door tussentijds een wachtmeester en drie marechaussees naar Korea te sturen en bovendien twee korporaals van het NDVN in te delen als chauffeur. Ook werden enkele korporaals van het bataljon bij de brigade ingedeeld voor assistentie bij bepaalde MP-diensten. Deze laatste korporaals hadden ofwel in Indië bij de MP gediend, of waren beroepsmarechaussees die zich als reguliere infanterist hadden aangemeld voor dienst in Korea.

Van tijd tot tijd werd een marechaussee tijdelijk ingedeeld bij de 2nd Division Stockade, dit als er Nederlandse militairen gedetineerd waren in afwachting van hun berechting door de Krijgsraad te Velde of hun terugzending naar Nederland. Dit laatste was noodzakelijk omdat het Amerikaanse MP-personeel geen militaire meerdere was in de zin van de (Nederlandse) wet en derhalve geen rechtsmacht had t.a.v. Nederlandse militairen.

De oud-Koreastrijders zijn verenigd in de gelijknamige vereniging VOKS. Op de website van de VOKS is veel overige informatie beschikbaar.

Met dank aan de VOKS.


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!