Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Openbaar Ministerie beoordeelt meldingen Defensie

Geplaatst op: 6-7-2009

Naar aanleiding van het artikel in het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 4 juli 2009 waarin een beeld wordt geschetst van onder meer ‘ongewilde’ schoten door militairen in Afghanistan meldt het OM het volgende.

Defensie is verplicht alle incidenten die zich in Afghanistan voordoen, en waar Nederlandse militairen bij betrokken zijn, via de Koninklijke Marechaussee te melden aan het Openbaar Ministerie in Arnhem. Dit betreft o.a. geweldaanwendingen door militairen, mogelijke strafbare feiten en ook de zogenaamde ‘ongewilde’ schoten.

Deze meldingen worden doorgaans gedaan door de commandanten. In veel gevallen zijn alle relevante feiten mbt een incident in deze meldingen direct duidelijk, is er geen sprake van een verdenking van een strafbaar feit en wordt de melding door het OM opgelegd. Er zijn ook situaties waarin wordt terugverwezen naar de commandanten voor eventuele tuchtrechtelijke afdoening.

Soms wordt bij de KMar om nadere informatie gevraagd. Wanneer met die nadere informatie de feiten duidelijk zijn en er geen sprake is van een verdenking wordt de melding ook opgelegd. Wanneer er grotere (complexere) incidenten zijn kan het OM besluiten een feitenonderzoek in te stellen om de feiten volledig helder te krijgen. Na dit feitenonderzoek wordt besloten of er een nader strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. In de meeste gevallen blijft het bij de melding van feiten en is direct duidelijk dat er conform de regels gehandeld is.

Ook met betrekking tot ‘ongewilde’schoten is Defensie verplicht deze te melden aan het OM. Van een ongewild schot wordt bijvoorbeeld gesproken in het geval dat een wapen afgaat dat niet goed is ontladen. Het Openbaar Ministerie wil benadrukken dat zij de ervaring heeft dat militairen in het algemeen in Afghanistan zeer verantwoord met wapens omgaan.

Feit is dat het Openbaar Ministerie gemiddeld één a twee keer per week een melding krijgt van een wapen dat ongewild is afgegaan. Dit aantal dient wel te worden afgezet tegen het grote aantal wapenverrichtingen dat in een dergelijk missiegebied plaatsvindt. In een deel van deze incidenten is er geen sprake van gevaar(zetting). Deze meldingen worden dan door het OM terugverwezen naar de commandant.

Alleen wanneer er gevaar is ontstaan voor personen of goederen is een ongewild schot strafbaar. Dit hoeft dus niet te betekenen dat het ontstane gevaar ook daadwerkelijk gevolgen heeft gehad.

Bron : Openbaar Ministerie


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!