Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Politietaken KMar in Afghanistan

Geplaatst op: 1-8-2009

Welke politietaken voert de Koninklijke Marechaussee uit voor de krijgsmacht in het missiegebied Afghanistan?

Het detachement militaire politiedienst Koninklijke Marechaussee in Afghanistan bestaat op dit moment uit 10 personen. Al deze marechaussees zijn algemeen opsporingsambtenaar volgens Nederlands recht. In artikel 6 van de Politiewet zijn de politietaken van de Koninklijke Marechaussee omschreven.

In lid 1 onder b vanvlag KMar in Afghanistan artikel 6 van de Politiewet staat dat een van de taken van de Koninklijke Marechaussee is: “de uitvoering van de politietaak ten behoeve van de Nederlandse en andere strijdkrachten, alsmede in internationale hoofdkwartieren en ten aanzien van tot die strijdkrachten en hoofdkwartieren behorende personen.”

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is het enige Nederlandse opsporingsapparaat dat strafvorderlijke bevoegdheden heeft in het missiegebied Afghanistan. Wel is die bevoegdheid beperkt tot de Nederlandse militair. De KMar heeft geen strafvorderlijke bevoegdheden bij Nederlandse burgers.

Ook heeft de KMar geen strafvorderlijke bevoegdheden bij buitenlandse militairen. Dit houdt praktisch in dat de KMar geen opsporingshandelingen mag verrichten bij een gepleegd strafbaar feit begaan door een Nederlandse burgermedewerker, een Australische militair of een Afghaanse politieman.

Het KMar detachement
Het detachement is verdeeld over 3 verschillende locaties, te weten: Tarin Kowt (TK), Deh Rawod (DRW) en Kandahar Air Field (KAF). De Koninklijke Marechaussee voert militaire politietaken uit in Afghanistan. Wat houdt dat werk in?

Lees verder op de opiniepagina in de maart 2009 editie "Carré" van de Nederlandse Officieren Vereniging

Bron : NOV


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!