Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

De groeten uit Caribisch Gebied

Geplaatst op: 7-8-2009

De KMar is met 86 leden gestationeerd op alle zes eilanden van de Nederlandse Antillen en Aruba. De werkzaamheden variëren van militaire politiezorg, grensbewaking, recherche, honderdprocents-controle tot basispolitiezorg. Dit veelal op basis van het "twinning'' concept, dus samen met de lokale ketenpartners.

groeten uit Caribisch gebiedRené van der Deure (foto) is werkzaam. als brigadeadjudant (BA) op de Brigade Caribisch Gebied. "De strategisch ligging van de eilanden, de verscheidenheid aan taken, de decentrale ligging t.o.v. Nederland, het tijdsverschil van zes uur, de lokale cultuur en klimaat maakt de Brigade Caribisch Gebied tot een bijzondere brigade" zegt hij.

Dit zorgt ook voor een diverse taakstelling van de BA in het Caribisch Gebied, waarbij je ook veel van huis (Curaçao) bent. Ook de detachering van 43 tijdelijk tewerkgestelden, zonder hun partner of gezin in het gebied zorgt voor een aparte situatie binnen de brigade. Het is een komen en gaan van collega's.

 Ik denk dat het een goeie zaak is, dat we de komende maanden steeds meer overgaan naar 'vastplaatsen' voor een periode van drie jaar. Dit zal de samenwerking met de lokale ketenpartners ten goede komen.

"De brigade is volop in ontwikkeling, zeker met het oog op de toekomstige staatkundige veranderingen. Er zijn het laatste jaar veel werkzaamheden en werklokaties bijgekomen en het eind is nog niet in zicht. Voor iedereen betekent het dat flexibiliteit hoog in het vaandel staat. Al met al is het uitdagend werk in een prachtig gebied", aldus René.

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!