Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Grenstoezicht

Geplaatst op: 28-8-2009

De Koninklijke Marechaussee is onder meer belast met het grenstoezicht. Dit is de bewaking van de buitengrenzen en de controle van personen die deze grenzen overschrijden.

Zo werd heeft onlangs de Koninklijke Marechaussee langs de gehele Nederlandse eenRV maritieme controle grootscheepse controle op de pleziervaart gehouden.
De Koninklijke Marechaussee deed dit samen met de douane en het Korps Landelijke Politiediensten.

De KMar richt zich daarbij op de controle van personen die de grens overschrijden, het vaststellen van hun identiteit en de controle op de echtheid van de aangeboden reisdocumenten.

De reiziger moet desgevraagd ook kunnen aantonen dat hij over voldoende middelen beschikt om in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Daarnaast worden bemanning en passagiers van pleziervaartuigen gewezen op hun rechten en plichten op grond van de Vreemdelingen-wetgeving en de Schengen Grenscode.

Met de maritieme grensbewaking wil de KMar ook grensoverschrijdende criminaliteit tegen gaan. Daarbij wordt nauw samengewerkt met bijvoorbeeld Zeehavenpolitie, kustwacht, douane en Klpd.

Bron : KMar


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!