Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Kredietcrisis raakt Defensie

Geplaatst op: 16-9-2009

Defensie betaalt mee aan de kabinetsmaatregelen tegen de economische crisis. Volgend jaar bedraagt de bezuiniging 65 miljoen euro, oplopend tot 172 miljoen in 2013. Dat bleek vandaag bij de presentatie van de Rijksbegroting voor 2010.

Daarnaast kampt de krijgsmacht met een aantal interne tegenvallers. Het verkopen van overtollig materieel gaat minder snel dan verwacht. Ook duurt het langer voordat bepaalde maatregelen uit de beleidsnotitie Wereldwijd Dienstbaar geld opleveren. In 2010 gaat het om ruim 189 miljoen euro. Defensie moet flink herschikken om toch een sluitende begroting te halen. De ingrepen zullen voor veel personeelsleden merkbaar zijn.

Versobering
De dienstverlening en de ondersteuning binnen Defensie ondergaan een versobering. Het Commando DienstenCentra en de Defensie Materieel Organisatie hebben de opdracht gekregen maatregelen te treffen die leiden tot besparingen van respectievelijk 60 en 40 miljoen euro. Daarbij gaat het om terugbrengen van de overhead, standaardisering en het verminderen van de dienstverlening.

De organisatie zal minder kunnen investeren. Een aantal materieel-, infrastructuur- en IV-projecten wordt vertraagd, gereduceerd of zelfs geschrapt. Zo krijgt een deel van de investeringen in het project Defensiebrede Vervanging wielvoertuigen uitstel. Er stromen minder beschermingspakketten van het infanteriegevechtsvoertuig CV90 in. Het project Mortieropsporingsradar en het project Zelfbescherming Apachehelikopters, voor het detecteren van vijandelijke luchtafweer, worden ingekrompen.

Vacatures
Het streven blijft om vacatures in de krijgsmacht te vullen. Al zal dit door de financiële situatie en de beperkte capaciteit om nieuw personeel op te nemen, langer duren (2014). De bewindslieden draaien een verhoging van de jaarlijkse subsidie van militaire musea terug. Algemene doelmatigheidsmaatregelen betreffen het beperken van de dienstreisbudgetten en het verminderen van de uitgaven voor kantoorzaken.

Afstoten
Uitgangspunt bij het bepalen van de maatregelen was om zo min mogelijk te tornen aan de operationele capaciteiten. Dat is niet helemaal gelukt, laten minister Van Middelkoop en staatssecretaris De Vries weten. Zo stoot Defensie 2 Fokker 50 toestellen af. Bij de Koninklijke Marechaussee wordt de Brigade Krijgsmacht en Operationele Ondersteuning (KMOO) verkleind. Ook gaat het budget voor oefenactiviteiten in de jaren 2010 tot 2014 met 5 miljoen euro per jaar omlaag.

Bron : Min. van Defensie


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!