Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Mobiel Vreemdelingen Toezicht

Geplaatst op: 17-9-2009

Het Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV) in de ‘oude’ opzet bestaat al zo’n vijftien jaar. De afgelopen jaren is de KMar steeds meer geconfronteerd met strafbare feiten tijdens haar mobiele controles. Daarop gaat ze zich verder richten.

De uitwisseling van informatie speelt hierin een essentiële rol en daarvoor is nauwe samenwerking met vooral de (regionale) politie en ook de douane nodig. “Het kan per regio verschillen waar de accenten liggen. In het zuiden van het land kunnen we meer op de zogenoemde drugsrunners letten en hier bij Enschede op snelkrakers en gestolen auto’s die naar het oosten gaan.”

De inzet van de Koninklijke Marechaussee blijft zich vanzelfsprekend richten op de terreinen waarop zij een sterke positie heeft: illegale immigratie en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit zoalsMTV hash hond mensenhandel, mensensmokkel en identiteitsfraude. Die kennis, informatie en inzichten zullen moeten worden gebundeld en gedeeld met de relevante partners.”

Opperwachtmeester Marco Stigt, namens de marechaussee belast met de leiding van de actie, erkent dat er optisch weinig is veranderd. “We hebben goed gereedschap in handen om de criminaliteit te bestrijden.

Informatie-uitwisseling met onze partners zal dit allemaal maar versterken.”
Bij deze eerste test van het mt Veiligheid plukken de motorrijders bij de grensovergang er zoals altijd de verdachte voertuigen uit. Een veelheid aan nationaliteiten meldt zich op de uitvoegstrook, met enkele (prettige) verrassingen.

Een diepliggende Noorse Audi blijkt Vlamingen te herbergen en uit een zwarte Toyota klinkt Russisch. “Sileziërs, die zijn teruggekeerd naar Duitsland”, weet de ervaren wachtmeester-1 Paul Stevelink, ooit werkzaam op de ambassade in Moskou.

Hij voelt zich wel bij de verbreding die dit mobiel toezicht biedt. Er is meer variatie in het werk. “De ene keer pak je weinig, de volgende keer trek je een portier open en ligt er een aantal pistolen”, zegt hij.
De eerste geconstateerde overtredingen betreffen slechts een Poolse autorijder, die met in Nederland verboden verlichting rijdt en van wiens wagen de zijruiten iets te sterk verduisterd zijn. Hij mort niet, zoals bijna geen enkele reiziger zich druk maakt over de controle. Een Finse automobilist vindt het zo uniek dat hij uitgebreid foto’s neemt van de actie.

 “We benaderen iedereen netjes en proberen de mensen zo snel mogelijk weer op pad te helpen. Daarop mag de ‘V’ van veiligheid geen invloed hebben. Het is meer een andere manier van kijken”, vindt reservist marechaussee Hamdi Bilichi.

Bron : Defensiekrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!