Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Tweede Lustrum Veteranendag KMar

Geplaatst op: 25-9-2009

Op 25 september 2009 heeft de 10e Veteranendag Koninklijke Marechaussee plaatsgevonden.
Naar schatting zo'n 800 veteranen en overige bezoekers waren aanwezig op deze mooie en gedenkwaardige dag op de Koning Willem III kazerne.

* * * * KLIK HIER DOOR NAAR EEN FOTO-IMPRESSIE VAN DEZE DAG * * * *

De ontvangst van de veteranen vond plaats in de grote Veteranentent op het Square van de Koning Willem III Kazerne. In Apeldoorn. De deelnemers werden warm welkom geheten door kolonel R.P.Pijning projectofficier van deze Veteranendag.

Pijning
kolonel KMar R.P. Pijning (r) en adjudant KMar (res) B.G. Maathuis

Van het personeel der Koninklijke Marechaussee zijn ruim 100 mannen en vrouwen uitgezonden naar verschillende missiegebieden. Hij riep de aanwezigen op om gezamelijk de ervaringen in de uitzendingen te delen en terug te blikken op hetgeen achter ons ligt in de missies.

Pijning besloot zijn inleiding door alle niet-aktieve vrijwilligers te bedanken voor hun inzet om de organisatie van deze dag mede gestalte te geven.

Op deze rustige herftsdag werd de herdenkingsplechtigheid voor gevallen en overleden veteranen ingeleid door Commandant der Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal mr D. van Putten. Hierbij waren vertegenwoordigd brigade-generaal ir. H.G. Oude Lohuis (afgevaardigde CDS) en de luitenant-kolonel A.J. Petter (afgevaardigde IGK).

van Putten Vetdag KMar 09
luitenant-generaal mr. D. van Putten

Bij ons monument in Apeldoorn herdenken wij de militairen van het Wapen, het Korps Militaire Politie en Korps Politietroepen, die het leven verloren o.a. tijdens de oorlog en bezetting 1940 - 1945, de strijd in Nederlands-lndië en Nieuw Guinea van 1945 tot en met 1962 en in Korea tussen 1950 - 1954. Maar ook recentere conflicten eisten de levens van militairen die in dienst van het Wapen werden uitgezonden. Drie van hen kwamen om in het voormalig Joegoslavië, één in de Sinaï, één in Angola en één in Irak. Ook hen gedenken wij, aldus CKMar.

En CKMar sprekende over de veteranen: 'Regelmatig wordt er gesproken over jonge en oude veteranen. Hoewel ik dat onderscheid wel begrijp, is er in mijn beleving veel méér dat de generaties veteranen bindt, dan wat hen van elkaar onderscheidt. Denk bijvoorbeeld aan de onzekerheid die hoort bij het verruilen van de eigen vertrouwde omgeving voor een ander en vreemd land. Denk ook aan de confrontatie met ontreddering, wanorde .... en het menselijk leed dat daarvan het gevolg is. En de bermbommen in Uruzgan lijken verdacht veel op de trekbommen in Indië.
Maar denkt u vooral óók aan positieve zaken die u en uw collega-veteranen hebben ervaren. U heeft immers geleerd uw sobat of uw buddy te vertrouwen, u heeft kameraadschap ervaren en misschien wel het belangrijkste: u heeft zich in opdracht van de Nederlandse samenleving ingezet om orde en vrede te brengen waar die werd bedreigd. Het uitvoeren van die taak heeft u voor altijd verbonden'.

Na de toespraak van luitenant-generaal van Putten werd de krans gelegd door twee veteranen, te weten de heer Willem van der Veer en mevrouw Ellen van Dijken - Akerboom.

vetdag KMar 09 kranslegging
de heer Willem van der Veer en mevrouw Ellen van Dijken - Akerboom

Alle aanwezigen kregen vervolgens de gelegenheid te defileren langs het monument en de krans.
De plechtigheid werd opgeluisterd door gepaste muziek uitgevoerd door het Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee.       

vetdag KMar 2009 tent
een geslaagde Veteranendag

Veteranendag Koninklijke Marechaussee 2009 was een geslaagde dag waarop de herdenking van gevallen maten centraal stond. Maar ook geslaagd als ontmoetingsdag waar alle sobats, vrienden, collegae en anderen elkaar wederom in saamhorigheid konden ontmoeten. De dag werd besloten met een voortreffelijke traditionele rijstmaaltijd.

* * * * KLIK HIER DOOR NAAR EEN FOTO-IMPRESSIE VAN DEZE DAG * * * *

Bron : SMC


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!