Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

48e Algemene Reünie SMC

Geplaatst op: 1-10-2009

Op 1 oktober 2009 werd de 48e Reünie van de Stichting Marechaussee Contact gehouden in Partycentrum "De Molen" in Harskamp. Ruim 350 begunstigers hadden, veelal samen met hun partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging deze Reünie bij te wonen.

reunie SMC 2009 voorzitter klein
voorzitter SMC bgen KMar b.d. Jack Vlaming

De voorzitter opende de reünie om 10.45 uur met een korte toespraak. Hij heette de speciale genodigden, de ongeveer 400 deelnemers en de standhouders namens het bestuur van harte welkom. De oudste deelnemer, net als in 2008 de heer Jan Wakker (geboortejaar 1918) en de jongste deelnemer Gerard ter Mors (geboortejaar 1955) werden speciaal door de voorzitter genoemd.

Ook dit jaar zijn weer veel deelnemers aanwezig, fijn om te zien dat er zo'n belangstelling is voor dit jaarlijkse evenement. Helaas waren enkele trouwe bezoekers door ziekte verhinderd en zijn er ook ongeveer 90 collegae / vrienden in het laatste jaar overleden. De voorzitter vroeg de aanwezigen staande tijdens een minuut stilte allen te gedenken die ons in het laatste jaar en het verdere verleden zijn ontvallen. Op hetzelfde moment werd te Apeldoorn door de heren Kreling en Tegel namens de SMC een krans gelegd bij het monument voor de ingang van de KW III kazerne. Na deze plechtigheid vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

reunie SMC 2 foto kranslegging
kranslegging bij het monument bij de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn

De Stichting doet er alles aan om actueel nieuws over het Wapen te verstrekken. Op de website (met ongeveer 4000 unieke bezoekers per maand en twee miljoen hits per jaar) treft u dagelijks artikelen aan over ontwikkelingen bij de KMar of wordt er melding gemaakt van berichtgeving in de media. Tevens hebben we als redactie van Marechaussee Contact de ‘klap’ van het vertrek van Gerard ter Mors kunnen opvangen. Inmiddels is er weer een zekere routine, helaas komt het blad af en toe een week later uit, dat ligt echter niet aan onze redactie.

We kunnen ook dit jaar weer terugzien op een goede opkomst bij de door de reüniecommissie georganiseerde evenementen. Zonder andere evenementen te kort te doen memoreerde de voorzitter dat de reünie Boerma Plaizier (11 juni 2009) een zeer ‘warme’ en emotievolle bijeenkomst was. Tijdens die bijeenkomst zijn nog enkele Indië- en Korea onderscheidingen uitgereikt. De heldendaad van Van der Linden op 18 februari 1949 werd door CKMar apart toegelicht, daarna reikte CKMar bloemen uit aan de aanwezige families Hendriks en Van der Linden. Helaas kon de familie van Lim Tong Soen niet worden gevonden.

Alle aanwezigen viel de enorme betrokkenheid van CKMar op. Deze betrokkenheid kwam overigens recent ook tot uiting tijdens de op 25 september jl. gehouden Veteranendag Kmar. Niet alleen sprak CKMar ook toen een rede uit die klonk als een klok, de wijze van uitspreken toonde de oplettende luisteraar ook hier hoe zeer luitenant-generaal Van Putten achter die woorden stond. De voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik om hem thans te verontschuldigen. Ook nu was CKMar graag in ons midden geweest. Tot dinsdag was hij dat ook stellig van plan. Dinsdagavond liet hij weten toch helaas niet te kunnen, hij wenste de deelnemers wel een zeer geslaagde bijeenkomst toe.

De voorzitter bedankte de bestuursleden en hun medewerkers voor de ook weer in het achter ons liggende jaar getoonde inzet. Veel werk is op allerlei gebied verzet. Zonder de anderen te kort te doen werd door hem de gelegenheid benut om met name Arie en Ank van der Landen te bedanken. Arie heeft aangegeven om gezondheidsredenen een aantal taken te willen neerleggen. Samen met Ank heeft hij zich ruim 20 jaar voor onze stichting ingezet. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het bestuur en de medewerkers zal op gepaste wijze afscheid van hen worden genomen, de zaal werd gevraagd met een luid applaus hen nu al te danken voor hun inzet in al die jaren. Daar werd overtuigend gevolg aan gegeven, de voorzitter sprak daarop de wens uit dat ook zij nog lang in ons midden zullen mogen zijn.
 
Op 26 september jl. werd bekend dat defensie in 2011 zal stoppen met de steun aan de viering van de 5 mei-herdenking te Wageningen. Defensie zal zich voortaan richten op de volgens hen steeds populairder wordende Nederlandse Veteranendag te Den Haag. De voorzitter memoreerde begin dit jaar op de website al te hebben aangegeven niet gelukkig te zijn met de ontwikkelingen te Wageningen. Daarbij heeft hij ook verwezen naar de op 1 december 2008 door lgen Meines te Wageningen gehouden toespraak, die toespraak kunt u nog steeds via onze website downloaden.  Het bestuur van de SMC heeft zich geconformeerd aan het standpunt van lgen Meines. Met name de Indië-, Korea- en Nieuw Guinea veteranen herinneren zich nog steeds het applaus dat hen na al die jarenvan ontkenning in 1986 voor het eerst te Wageningen ten deel viel. Den Haag kan voor hen dan ook nooit hetzelfde betekenen als Wageningen. Wij hopen als bestuur van de SMC dat de gemeente fondsen en wegen zal weten te vinden om het defilé in Wageningen nog jaren voort te kunnen zetten. De voorzitter beloofde de aanwezigen de ontwikkelingen nauwlettend te zullen volgen!

reunie SMC 2009 1
zij kenden elkaar van de voormalige brigade Amsterdam-haven

Na het een ieder toewensen van een fijne dag en het uitspreken van een speciaal woord van dank aan de echtparen Gras, Van der Landen en Smit voor het zo voortreffelijk organiseren van ook weer deze reünie gaf hij het woord aan de heer Roel Gras, voorzitter van de reüniecommisie en vandaag in de rol van ceremoniemeester.

Na het doen van mededelingen van huishoudelijke aard door Roel Gras kwamen de gesprekken van vroeger weer op gang. Onder de begunstigers die elk jaar elkaar bij deze reünie ontmoeten, was thans eveneens een aantal nieuwe begunstigers aanwezig. We hopen hen jaarlijks weer terug te zien.

Tijdens de koffie, maar vooral tijdens de borrel, kwamen de herinneringen en de sterke verhalen (weer) boven water, al dan niet ondersteund met fotoalbums. Oud-collega’s die elkaar uit het oog hadden verloren door overplaatsingen of dienstverlating, zagen elkaar - soms pas na jaren - weer. De sfeer was als van ouds. Het was te merken dat leden en oud-leden van het Wapen de behoefte hebben om minstens één maal per jaar bij elkaar te zijn om de vanden van vriendschap te hernieuwen, getuige ook de grote belangstelling voor dit jaarlijkse evenment.

reunie SMC 2009 2
goeie ouwe tijd......

De aanwezige stands van het Marechausseemuseum, het Fonds Sociale Zorg, van de Veteranen en van de SMC hadden over belangstelling niet te klagen. Er zijn zoveel leuke, kleine en grotere dingen over de marechaussee te koop!

Na het nuttigen van een voortreffelijke warme maaltijd vond een optreden plaats door 'Sgt. Wilson's Army Show', met een repertoire van de zo bekende songs uit de vijftiger en zestiger jaren, met vertolkingen van Glenn Miller, Vera Lynn, Doris Day, Andrews Sisters en anderen. Uit het sterke applaus bleek duidelijk dat dit optreden in goede aarde was gevallen bij het publiek.

reunie SMC 2009 3
Sgt. Wilson's Army Show

Men was hierna in de gelegenheid nog wat na te praten en elkaar 'tot volgend jaar' te wensen.

Met dank aan de organisatie, met name Roel Gras, liep deze voortreffelijk verlopen 48e Reünie ten einde.

Met een fraaie SMC led-zaklamp als aandenken vertrokken de reünisten huiswaarts. Het ‘Eens marechaussee, altijd marechaussee’-gevoel kan er weer en jaartje tegen.

U kunt hier klikken voor een korte foto-impressie van deze dag.

SMC


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!