Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Samenwerking politie en Koninklijke Marechaussee

Geplaatst op: 3-10-2009

Politie Gelderland-Midden werkt op verschillende fronten samen met de Koninklijke Marechaussee. Met ingang van 2 oktober wordt deze samenwerking uitgebreid. De politie in het werkgebied Rivierenland (gemeenten Duiven, Lingenwaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Westervoort, en Zevenaar) en de Koninklijke Marechaussee gaan samenwerken in de noodhulp.

De opening van het nieuwe Brigadegebouw van de KMar op 4 november 2009 in Zevenaar, ligt onder andere ten grondslag aan deze samenwerking. Door middel van uitwisseling van kennis en ervaring kunnen beide organisaties de eigen taken beter uitvoeren. Zo wil de Marechausseebrigade Oostgrens-Midden in het kader van Mobiel Toezicht Veiligheid meer inzicht krijgen in de criminaliteit in het gebied en daar invulling aan geven door intensiever te gaan samenwerken op allerlei gebieden waaronder de noodhulp.

De politie in Rivierenland wil door intensievere samenwerking meer kennis vergaren over valse en vervalste documenten en grensoverschrijdende samenwerking, onderwerpen waar de KMar veel ervaring mee heeft. De politie in Rivierenland heeft namelijk te maken met grensoverschrijdende criminaliteit zoals auto- en woninginbraak, georganiseerde winkeldiefstal, vermogensdelicten, illegale vreemdelingen, illegaal vuurwerk enzovoorts.

Samenwerking in de noodhulp
Met ingang van 2 oktober zullen de medewerkers van de KMar en de politie in Rivierenland gaan samenwerken in de noodhulp. Tijdens nachtdiensten op vrijdag en zaterdagnacht, van 23.00 tot 07.00 uur, worden twee koppels gevormd. Eén KMar medewerker en één politiemedewerker bemannen samen een noodhulpauto van de politie. Het tweede koppel van KMar en politiemedewerker rijden ook in een politieauto maar deze is meer gericht op de taakstelling van de KMar; het uitvoeren van grenscontroles.

Bij noodhulpmeldingen van de KMar zullen de medewerkers van deze auto in actie komen. Naast het uitvoeren van KMar taken vormt het tweede koppel een permanente aanvulling op de noodhulp van de politie. Dit betekent dat er op vrijdag- en zaterdagnacht een extra noodhulpauto beschikbaar is.

Deze zal onder andere ingezet worden tijdens de drukke perioden, wanneer cafés sluiten, de nachttrein aankomt op het station in Zevenaar enzovoorts. Hoewel het werkgebied van de brigade in Zevenaar niet exact overeenkomt met het werkgebied van de politie in Rivierenland, wordt het grootste gedeelte van de werkzaamheden in het gemeenschappelijke werkgebied uitgevoerd.

De samenwerking wordt in december 2009 geëvalueerd.

Bron : Reformatorisch Dagblad


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!