Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Boekpresentatie 'Een wapen tegen terreur'

Geplaatst op: 12-10-2009

Op 9 oktober 2009 werd in de Koningin Beatrixkazerne in Den Haag het eerste exemplaar van de het boek 'Een wapen tegen terreur, de Geschiedenis van de Bijzondere Bijstandseenheid Krijgsmacht 1972-2006' aangeboden. Het boek is de tweede publicatie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie over de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee.

De directeur van het NIMH, drs. P.H. Kamphuis merkte op dat de meeste aanwezigen bij deze presentatie een relatie met de BBEK hebben gehad. Hij bedankte allen die een bijdrage hebben geleverd voor het boek inBoek Wapen tegen terreur de vorm van documentatie en afbeeldingen. Vervolgens introduceerde hij de auteur van het boek, drs. Christiaan van der Spek, die een toelichting gaf op de inhoud van het boek.

Mede aan de hand van enige foto's en zelfs een destijds opgenomen aktiefilmpje bij de treinkaping bij De Punt, beschreef Van der Spek de strekking van zijn boek.

In de wereld na 11 september 2001 wordt maar al te vaak vergeten dat ook Nederland een relatief lange geschiedenis kent als het gaat om terrorisme en terrorismebestrijding.

Al in 1972 besloot de Nederlandse regering drie gespecialiseerde antiterreureenheden op te richten. In 'Een wapen tegen terreur, de geschiedenis van de Bijzondere Bijstandseenheid Krijgsmacht 1972-2006' staat de geschiedenis van één van die eenheden, de BBEK, centraal.

Aan de hand van deze relatief onbekende elite-eenheid geeft 'Een wapen tegen terreur' een helder overzicht van de terrorismebestrijding in Nederland.

De BBEK is opgericht in 1972 naar aanleiding van het gijzelingsdrama tijdens de Olympische Spelen in München. De eenheid, bestaande uit de beste precisieschutters van de krijgsmacht, heeft zich tijdens de verschillende terroristische acties van de jaren zeventig onmisbaar weten te maken. Door hun gedetailleerde observaties verstrekten zij de autoriteiten een schat aan informatie over zowel terroristen als gegijzelden.

De enige keer dat de BBEK daadwerkelijk precisievuur heeft afgegeven, was ter beëindiging van de treinkaping bij De Punt. De BBEK speelde in de uiteindelijke bevrijdingsactie een cruciale en vaak onderschatte rol.

Aanbieding eerste exemplaar
De Commandant der Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal mr. D. van Putten nam het eerste exemplaar van dit rijk geïllustreerde boek in ontvangst.

Voor dat CKMar zijn dankwoord uitsprak, werd het woord gegeven aan kolonel KMar b.d. S.M. Klijnhout, directeur-conservator van het Museum der Koninklijke Marechaussee. Hij sprak zijn grote waardering uit aan de schrijver van het boek. Veel verzameld materiaal is afkomstig uit het Museum en het NIMH is daar een vaste bezoeker waar het gaat om het verzamelen van historisch materiaal.

Dick van Putten presentatie boek
luitenant-generaal mr. D. van Putten neemt boek in ontvangst uit handen van de auteur
(foto: collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

Commandant der Koninklijke Marechaussee dankte de schrijver voor het vele werk dat hij had verzet om het boek tot stand te laten komen en bood een geschenk aan. Uit eigen ervaring als Commandant van de BBEK sprak hij zijn waardering uit voor de wijze waarop de mannen van de BBEK zich van hun taak hebben gekweten. Pas als je door de kijker van je visier het doel ziet, dan begrijp je pas waarom werd gezegd: 'wij schieten niet op schijven, maar op mensen'.

Van Putten zag de bijeenkomst met zo'n honderd genodigenden, waarvan het merendeel uit oud-BBEK-ers bestond,  in feite als een Reünie. Onder hen bevonden zich onder andere twee voormalige commandanten van de BBEK, te weten kolonel b.d S.M. Klijnhout en brigade-generaal der KMar b.d. J. Vlaming.

Na enige persoonlijke ervaringen binnen de BBEK te hebben aangehaald bedankte Van Putten de aanwezigen voor hun komst. Van de aanwezige oud-BBEK-ers werd tenslotte in de hal van de Koningin Beatrixkazerne een groepsfoto gemaakt.

Het boek, in paperback, wordt uitgegeven door Boom in Amsterdam, ISBN: 987 90 850 6824 2.

SMC


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!