Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Nieuwe voorzitter Veteranen Platform

Geplaatst op: 18-10-2009

De Stichting Veteranen Platform heeft een nieuwe voorzitter. Generaal-majoor b.d. Leen Noordzij is op 15 oktober jl. door het Algemeen Bestuur Veteranen Platform unaniem gekozen tot voorzitter. De heer Noordzij is zelf Bosnië-veteraan en tevens voorzitter van de Vereniging Oud-Militairen Indië- en Nieuw Guinea-gangers (VOMI-NL). Hij is bekend in en met de Nederlandse veteranen en de veteranenwereld en met de ontwikkelingen die in deze wereld spelen. Met de heer Leen Noordzij heeft het Veteranen Platform een goede en terzake kundige voorzitter aan het roer.

logo veteranen platformHet Veteranen Platform bestaat sinds 1989 als overkoepelend samenwerkingsverband van diverse Nederlandse veteranenorganisaties. Als koepelorganisatie vertegenwoordigt het Veteranen Platform op die manier de belangen van de Nederlandse veteranen van alle krijgsmachtdelen en van alle strijdtonelen en vredesoperaties, van de Tweede Wereldoorlog tot de jongste missies in onder meer Irak en Afghanistan.

 Door de jaren heen is het Veteranen Platform, door continue overleg met onder meer het Ministerie van Defensie, er in geslaagd om een gedegen adequaat en consistent Veteranenbeleid te ontwikkelen. Naast belangenbehartiging, erkenning en waardering staat daarbij de zorg en nazorg voor de Nederlandse veteranen centraal.

Serieus
Het Veteranen Platform is sinds 1989 uitgegroeid tot een serieuze gesprekspartner van onder meer het Ministerie van Defensie en de Nederlandse politiek. Het Veteranen Platform is een belangrijk intermediair en aanspreekpunt voor en over veteranen en veteranenaangelegenheden. Die intermediaire rol tussen veteranen, krijgsmacht, overheid en samenleving wil het Veteranen Platform ook in de toekomst blijven spelen.

Jonge veteranen
Het is van het grootste belang dat er voortdurend voor de veteraan wordt opgekomen. Dit omdat de internationale situatie en de rol die ons land daarin speelt, leidt tot vele jonge veteranen met hun eigen wensen, behoeften en (na)zorg. Eenmaal uitgezonden, is men (na dienstverlating) veteraan voor het leven en met soms hele ingrijpende gevolgen. Niet alleen voor de veteraan, maar ook voor het thuisfront. Gezamenlijke aanpak en belangenbehartiging blijft daarom ook in de toekomst essentieel, wil de veteraan tot zijn of haar recht komen. Het Veteranen Platform is daartoe als belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen de aangewezen organisatie.

Op de website van het Veteranen Platform is meer informatie te vinden.

Bron : VP


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!