Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Nederland voorzitter FIEP

Geplaatst op: 3-11-2009

Commandant Koninklijke Marechaussee heeft tijdens de top op 13 en 14 oktober 2009 voor Nederland het voorzitterschap van de FIEP overgenomen van Turkije.

FIEP staat voor Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal, de landen met gendarmeriekorpsen die initieel midden jaren negentig een samenwerkingsverband oprichtten.

logo FIEPIntussen zijn ook Nederland, Marokko, Turkije, Roemenië lid van dit verband. In oktober 2005 sloten de Argentijnse gendarmerie en de Chileense carabinieros zich aan als partners van de FIEP.

De doelstelling van de FIEP is het uitwisselen van kennis en ervaringen russen de aangesloten korpsen.
Hiermee worden op actieve wijze vernieuwende ideeën bevorderd ten aanzien van de functie van de aangesloten korpsen in de internationale politiesamenwerking.

De allerlaatste ontwikkelingen zijn dat het FIEP-statuut het afgelopen jaar is herzien, een nieuw FIEP-logo is ontwikkeld, Litouwen en Jordanië het lidmaatschap van de FIEP hebben aangevraagd en met name het seminar over de strijd tegen cybercrime veel nieuwe onderlinge informatie tussen de FIEP-landen heeft opgeleverd.

Nederland stelt zich tijdens haar voorzitterschap in 2010 ten doel vier commissievergaderingen te leiden onder het thema: 'Transnational Organized Crimes'. Ook streeft men naar een meerjarenplan waarin de toekomstige ontwikkeling van de FIEP aan de orde komt. Dit thema zal ook centraal staan op het door Nederland te organiseren FIEP seminar medio 2010.

Ook zal Nederland de verzoeken tot toetreding door Litouwen en Jordanië tijdens haar voorzitterschap behandelen. De uitkomsten van het voorzitterschap zullen worden gepresenteerd op de FIEP-top, die in oktober 2010 in Nederland zal worden gehouden.

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!