Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Vrienden Museum 50 jaar

Geplaatst op: 7-11-2009

Op 4 maart 1959 werd de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee opgericht. Op 23 april 2009 werd aan dit heuglijke feit in het bijzijn van een beperkte groep Vrienden aandacht besteed.

Op 5 november 2009 werd het vijftigjarig bestaan van de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee groots gevierd in 'de Prinsenhof' in Buren onder grote belangstelling van ongeveer 200 begunstigers.

Voor een goed begrip voor de buitenstaander diene dat de Stichting tot doel heeft:
-zich te verdiepen in de kennis der historie van het instituut der gendarmerie en dat van de Koninklijke    Marechaussee in het bijzonder;
-het wekken van de belangstelling hiervoor en het verbreiden van de kennis hieromtrent, ook buiten eigen kring;
-het geven van een zo breed mogelijke steun aan het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Op 1 januari 2009 telt de Stichting 1047 begunstigers.

SlotsIn zijn openingswoord ging de voorzitter van de Stichting, kolonel der KMar b.d. G.J.C. Slots, in op de geschiedenis van de Stichting en de gebeurtenissen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Hij ging daarbij onder andere in op de onthulling van het borstbeeld van de oprichter en stichter van het Museum, Marius Cornelius van Houten, dat als geschenk werd onthuld door Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Mr. D. van Putten en dat thans een prominente plaats inneemt in de 'van Houten kamer' van het Museum.

Slots memoreerde voorts de jaarlijkse presentaties van de Museumbrochure, waarin teksten en illustraties de geschiedschrijving van het Wapen weergeven. Voorzitter Slots beëindigde zijn betoog door aan te kondigen dat hij in april 2010 het voorzitterschap zal overdragen aan kolonel der KMar b.d. Mr. B.W. Hopperus Buma EMPM, die thans de functie van secretaris vervult bij de Stichting.

Directeur-Conservator van het Marechausseemuseum, kolonel der KMar b.d. S.M. Klijnhout gaf een beknopte uiteenzetting van de activiteiten en evenementen die in het afgelopen jaarMuseum klein.jpg door het Museum werden georganiseerd, waaronder het grote succes van de kinderboekenweek die het museum in Buren onlangs organiseerde. Klijnhout ging nog in op enige toekomstige zaken, maar toonde zich vooral verheugd dat, voor wat betreft een dreigende verhuizing van het Museum door Defensie naar Soesterberg, de 'kou uit de lucht is' en dat het Museum voor Buren behouden blijft.

Om kleur aan de viering van het vijftigjarig bestaan te geven, was het voltallige orkest van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee aanwezig dat in twee bedrijven pakkende marsmuziek ten gehore bracht benevens enige hedendaagse koperensemble composities. De aanwezige begunstigers werden door dirigent Eric Jansen aangespoord om toch vooral het Wapenlied mee te zingen. Een prachtig Trompetterkorps dat zich half november 2009 gaat manifesteren bij een taptoe en andere festiviteiten in Kaapstad, Zuid-Afrika.

Een ander hoogtepunt van deze dag was de presentatie van de Museumbrochure nummer 34 handelend over de 'Vaartuigen bij de Koninklijke Marechaussee', geschreven door kapitein der KMar b.d. N.C.M. Karels, ooit werkzaam in de grensbewaking in de Amsterdamse en Zaandamse havens en  het Noordzeekanaal gebied. Van 1992 tot 1998 was hij brigadecommandant van de brigade Amsterdam-IJmond. Meer informatie over deze en andere brochures is te vinden op de website van het Marechausseemuseum.

Na de lunch en aansluitend een bezoek aan het Museum keerden de bezoekers huiswaarts. Het bestuur van de Stichting alsmede de aanwezige begunstigers konden terugkijken op een fraaie en ontspannende dag in het Oranjestadje Buren.

SMC


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!