Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Verbreding Mobiel Toezicht

Geplaatst op: 8-11-2009

Tijdens een gezamenlijke controle met collega's van douane, het KLPD en de Algemene Inspectiedienst heeft de brigade Oostgrens-Noord onlangs de aftrap gegeven voor het Mobiel Toezicht Veiligheid. Dat gaat verder dan het 'gewone' MTV-werk. 'We kijken nadrukkelijk ook naar grensoverschrijdende criminaliteit', aldus districtscommandant Noord-Oost. De aanpak van de Koninklijke Marechaussee aan de grens wordt dus verbreed.

De KMar wordt de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met strafbare feiten tijdens de mobiele controles in het 'oude' MTV. Er komt nu meer aandacht voor de aanpak van die strafbare feiten zonder dat de afgesproken prestaties op het terrein van de illegale immigratie worden aangetast.

De uitwisseling van informatie speelt hierin een essentiële rol en daarvoor is nauwe samenwerking met vooral de (regionale)MTV coulage politie en ook de douane nodig. Het concept staat of valt met goede samenwerking, informatie-uitwisseling en wederzijdse afspraken over bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Logischerwijs zal de inzet van de Koninklijke Marechaussee zich vooral richten op de terreinen waar zij een sterke positie heeft zoals mensenhandel en mensensmokkel, drugshandel, witwassen en identiteitsfraude. Die kennis, informatie en inzichten zullen moeten worden gebundeld en gedeeld met de relevante partners.

Met de verbreding van het mobiel toezicht wordt nog een ander positief neveneffect bereikt: de werkbeleving van het personeel zal verbeteren doordat de variatie van het werk toeneemt.

Positievere werkbeleving en zingeving van het personeel leiden zowel kwalitatief als kwantitatief tot goede producten. Hiermee wordt tegelijkertijd invulling gegeven aan een van de aanbevelingen van de Commissie Vliegenthart.

Zo ervaart één personeelslid de verbreding die dit mobiel toezicht biedt (stuiten op wordt actief zoeken naar) als positief. 'Er is meer variatie in het werk. De ene keer pak je weinig, de volgende keer trek je een portier open en ligt er een aantal pistolen', zegt hij. Een ander personeelslid erkent dat er optisch weinig is veranderd in vergelijking met het Mobiel Toezicht Vreemdelingen. 'We hebben goed gereedschap in handen om de criminaliteit te bestrijden. Informatie-uitwisseling met onze partners zal dit alleen maar versterken.'

In het nieuwe concept Mobiel Toezicht Veiligheid blijven vreemdelingen dus de core-business van de KMar. Maar door meer en beter informatiegestuurd werken, de handen ineen te slaan met ketenpartners en een efficiëntere inzet van mensen en middelen kunnen de KMar-opsporingsambtenaren nu breder ingezet worden. Om zo een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan een veiliger Nederland.

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!