Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

KMar ontwikkelagenda

Geplaatst op: 15-11-2009

De Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Mr. Dick van Putten, heeft onlangs de Ontwikkelagenda KMar aangeboden aan de secretarissen-generaal van Defensie en Justitie, respectievelijk Ton Annink en Joris Demmink.

De Ontwikkelagenda geeft een doorkijk naar de toekomst van de KMar. Het is een document waarin de Dick van Putten - ontwikkelagendakaders staan beschreven waar binnen de marechaussee zich de komende jaren kan en moet ontwikkelen. Dit op basis van drie hoofdthema’s: de operatie centraal; investeren in de mens; sturing en beheer op orde. Cultuur, leiderschap en innovatie krijgen daarbij een belangrijke rol.

De Ontwikkelagenda is tot stand gekomen met betrokkenheid van medewerkers uit de hele KMar-organisatie. Tijdens diverse sessies in het land hebben zij hun visie gegeven op het beleid voor de komende jaren. Daarnaast werd een interne Wiki-pagina opgezet om input te leveren.

Op de Wapendag van 23 oktober is de Ontwikkelagenda gepresenteerd aan de medewerkers van de KMar. Om iedereen die er niet bij kon zijn toch in staat te stellen het evenement te volgen, is in samenwerking met de Audiovisuele Dienst Defensie een rechtstreekse uitzending verzorgd via internet. Tijdens de uitzending was het eveneens mogelijk om vragen te sms’en aan de commandant en de portefeuillehouders over de diverse thema’s van de Ontwikkelagenda. Dat is massaal gebeurd.

Bron : Defensiekrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!