Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Uitstroom Marechaussee naar politie

Geplaatst op: 23-11-2009

Op 20 november 2009 stuurde de Minister van Defensie de volgende brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende de uitstroom van Marechaussee naar politie. De inhoud van deze brief luidt als volgt.

Tijdens het algemeen overleg van 3 september 2009 over het rapport van de commissie-Vliegenthart heb ik toegezegd u nader te informeren over de uitstroom van de Koninklijke Marechaussee naar de politie.

De omvang van de uitstroom bij de marechaussee wordt periodiek bijgehouden. De uitstroom naar de politie wordt echter niet afzonderlijk geregistreerd. Door middel van een steekproef is de uitstroom naar de politie over de jaren 2006 tot en met 2009 onderzocht. Over de jaren 2006 tot en met 2009 is de totale uitstroom bij de Marechaussee (afgerond op tientallen) als volgt:

Jaar        Totale uitstroom
2006       490
2007       580
2008       510
2009 *)   400

*) deels een prognose

Als indicatie kan worden gesteld dat tussen de 20 en 30 procent van de genoemde uitstroom bij de Marechaussee naar de politie gaat.

De uitstroom van personeel leidt tot een vervangingsbehoefte. Van een probleem is echter geen sprake, want de instroom van nieuw personeel heeft de uitstroom de afgelopen jaren overtroffen en de vulling van de Marechaussee doen toenemen tot 98 procent.

Als onderdeel van het Flexibel Personeelsysteem (FPS) doet Defensie er veel aan om personeel een zo goed mogelijk loopbaanperspectief te bieden binnen en, zo nodig, buiten Defensie. De overgang van personeel van de Marechaussee naar de politie is daarom in het voordeel van beide organisaties.

Bron : Defensie


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!