Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Boekbespreking 'Indien gericht... Vuur!'

Geplaatst op: 22-12-2009

'Indien gericht…Vuur! is een mix van fictie en werkelijkheid, een roman over onvervuld verlangen, leven en dood, terreur, gijzelingen en treinkapingen.

Is wonen in het land der vaderen niet altijd mogelijk, wel of niet geboren worden is de grootste toevalligheid van het leven. Net als dood gaan. Ook het meest ondemocratische want niemand wordt gevraagd óf hij of zij geboren wil worden, wanneer, bij wie, waar en onder welke omstandigheden. Over dood gaan wordt soms ‘democratisch’ beslist.

De praktijk van het leven is dat het meeste zaad wordt vermorst of verspild, ander zaad is loos of onvruchtbaar. Voortplanting is te vergelijken met het afvuren van munitie; worden bij trainingen honderdduizenden kogels afgevuurd, bijna net zoveel gaan verloren in het zand van de kogelvangers. Slechts een enkele is raak en doodt een Tango.

boek Indien gericht...vuurDe roman is gesitueerd rond de levens van de drie hoofdpersonen – Gustaaf Lilipaly, Jos Verton en Arjan de Groot - en speelt zich af in de zeventiger jaren.

Gustaaf is het symbool van de jonge generatie Zuid Molukkers in Nederland. Hij komt op als dienstplichtige bij de Koninklijke Marechaussee en wordt tijdens een eindoefening door een kogel onvruchtbaar. Het wordt afgedaan als een zgn. ‘dienstongeval’ maar hij verdenkt zijn medeleerling Arjan de Groot er van. Gustaaf gaat op zoek naar de dader en ontwikkelt zich gelijktijdig als leider en actievoerder met als doel gerechtigheid voor de door de regering in 1950 gerepatrieerde, bedrogen en kort daarna ontslagen KNIL militairen. In retroperspectief vermeldt de schrijver de geschiedenis van de Molukkers. Leve de Repoeblik Maloekoe-Selatan!

De kinderloze Jos Verton is lid van de Bijzondere Bijstandeenheid Krijgsmacht. Hij maakt alle gijzelingen mee en beschrijft deze en wat zich - vanaf de oprichting tot ver na ‘Assen’ – intern in de eenheid afspeelt, dit vanuit zijn functie als leidinggevend officier.

De op macht en seks beluste Arjan De Groot wordt reserveofficier bij het Wapen, maakt carrière binnen het ministerie van Justitie en hoofd van de Afdeling terreurbestrijding. Via hem belicht de schrijver de besluitvormingsprocessen en werkwijze van de overheden als het gaat om de aanpak van terreur en gijzelingen.
Onder meer door het onderliggende plot – het zogenaamde ‘dienstongeval’ dat Gustaaf in 1969 overkomt – raken hun levens elkaar.

Aantal pagina’s 730.  Uitgever Free Musketeers, ISBN 978-90-484-0943-3.

De auteur
Kees Kommer. Hij is geboren in 1939, tot het 20ste levensjaar opgeleid voor agrarisch ondernemer, in 1959 opgeroepen als dienstplichtige bij de Koninklijke Marechaussee maar kort er na overgestapt in beroepsdienst. Hij heeft daarna binnen de organisatie meer dan 15 (neven)functies vervuld, waaronder die als officier bij de BBEK. In 1993 heeft hij - als majoor schoolcommandant van alle dienstplichtige marechaussees - het Wapen met functioneel leeftijdsontslag verlaten.


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!