Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Maritieme zones Noordzee gewijzigd

Geplaatst op: 23-12-2009

Door de aanleg van Maasvlakte 2 verschuiven de maritieme zones in de Noordzee. Vandaag komt een vernieuwde elektronische navigatiekaart uit met de nieuwe situatie. Door de verschuiving wordt het Nederlands territorium circa 55 km2 groter.

Op dit moment wordt Maasvlakte 2 aangelegd. De werkzaamheden zijn zo ver dat een groot deel van de buitenrand van het terrein is aangelegd. De Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine heeft deze buitenrand in kaart gebracht in ENC (Electronic Navigational Chart) NL50132a. Deze elektronische navigatiekaart leidt tot een wijziging van de Nederlandse basislijn volgens het VN-Zeerechtverdrag (UNCLOS).

Basislijn
De basislijn is opgebouwd uit de nulmeterdieptelijn zoals weergegeven in de zeekaarten en enkele rechte basislijnen die onder meer de monding van de Westerschelde en de wateren tussen de Waddeneilanden afsluiten.

Vijf maritieme zones
Vanaf deze basislijn worden de verschillende maritieme zones van Nederland berekend. Dit zijn:

-Waterhuishoudingszone: 0-1 Nautische Mijl (M) vanaf de basislijn.
-Gemeenschappelijk Visserijbeleid Europese Unie: zones 3-12 M en 6-12 M vanaf de basislijn.
-Territoriale Zee: 0-12 M vanaf de basislijn.
-Aansluitende Zone: 12-24 M vanaf de basislijn.
-Exclusieve Economische Zone: van 12 M vanaf de basislijn tot aan de buitengrens.  

Verschuiving
Een wijziging van de basislijn, zoals nu door de aanleg van Maasvlakte 2, zorgt voor een uitbuiging van de maritieme zones van Nederland. Door het uitbrengen van de ENC is Nederland, dat ophoudt bij de buitengrens van de Territoriale Zee, dus groter geworden. De buitengrens is maximaal circa 1,5 M meer zeewaarts komen te liggen; de oppervlakte van het Nederlands territorium is met ongeveer 55 km2 toegenomen.

Officiële publicatie
Wijzigingen in maritieme zones zijn volgens het VN-Zeerechtverdrag pas geldig wanneer de Nederlandse overheid de basislijn officieel heeft gepubliceerd (op papier of elektronisch). Een verandering van de kustlijn in werkelijkheid heeft dus geen effect, totdat deze verschijnt in de zeekaart. Met de meest recente grootschalige zeekaart kan elke zeeman zelf uitmeten of hij zich binnen of buiten de 12 M uit de kust bevindt.

Publicatie nieuwe zones
De wijziging in deze zones wordt bekend gemaakt via de website van de Dienst der Hydrografie en met een Bericht aan Zeevarenden (BaZ). Op de website staan binnenkort ook de nieuwe begrenzingen.

Bron : KMar


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!