Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Werken in de West

Geplaatst op: 31-12-2009

Dat er het laatste jaar veel ontwikkelingen zijn op de Nederlandse Antillen en Aruba zal niemand ontgaan zijn. Enkele jaren geleden is afgesproken dat de Nederlandse Antillen in de huidige samenstelling ophouden te bestaan.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) zullen deel gaan uitmaken van Nederland. Curacao en Sint Maarten zullen de status van land krijgen binnen het Nederlandse Koninkrijk. De transitiedatum is gepland op 10-10-2010. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor de Brigade Caribisch Gebied.

Uitbreiding
In het kader van het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA), dat tot doel heeft de veiligheidssituatie op alle eilanden van de Nederlandse Antillen te verbeteren, is de Koninklijke Marechaussee in het gebied al uitgebreid met 43 functies.

De werkzaamheden richten zich voornamelijk op de bestrijding van geweldscriminaliteit, bestrijding vanvoertuig 4w drive Carib mensenhandel- en mensensmokkel, grenstoezicht en de basispolitiezorg voor Saba en Sint Eustatius. Tot voor kort werd men op de Antillen tijdelijk tewerkgesteld voor een periode van zes maanden, maar sinds afgelopen zomer zijn de collega's (met gezin) geplaatst voor een periode van drie jaar.

"Sinds de selectiegesprekken in juni tot heden zijn er dus 43 collega's (plus gezinsleden) met hun hele hebben en houden naar de Nederlandse Antillen verhuisd. Normaal gesproken heeft het al veel impact op een gezin om ergens een ander leven op te bouwen, laat staan als dit op een zo korte termijn plaatsvindt", weet brigadeadjudant Caribisch Gebied René van der Deure.

"Na de toetreding van de BES-eilanden tot Nederland zal er nog het een en ander veranderen binnen de taakstelling van de Brigade Caribisch Gebied. Grofweg komen de taken overeen met de KMar-taken genoemd in de Politiewet 1993, met dien verstande dat de KMar ook belast wordt met de politietaken op Saba en Sint Eustatius. Daarvoor is al een aanvang gemaakt met het plaatsen van luitenants van de KMar als Divisiechef op deze eilandjes.
caribMomenteel wordt er op verschillende niveaus hard gewerkt aan passende wetgeving voor de BES-eilanden. Ook is op Bonaire het Regionaal Service Centrum ingericht, gecoördineerd door oud-minister Henk Kamp, waarin kwartiermakers van allerlei ministeries de voorbereidingen treffen voor de transitie.

Groei
De huidige sterkte van de brigade Carib (89 vte) zal de komende tijd verder gaan groeien met o.a. een extra component voor de vreemdelingentaak op de Bovenwinden en de overgang van tientallen lokale immigratieambtenaren naar de KMar. Deze laatste groep zal het komende jaar geselecteerd en bijgeschoold worden om volgend jaar als KMar-ambtenaar in de balie van één van de BES eilanden te zitten.

Nagenoeg alle taakvelden van de KMar zijn aanwezig binnen de Brigade Caribisch Gebied. De meeste taken worden uitgevoerd op twinningbasis, dus zij aan zij met een lokale diender/rechercheur of immigratieambtenaar. Jezelf in kunnen leven en interesseren in de cultuur en leefomstandigheden van de Antilliaan is heel belangrijk.

Keuzes
De keuze voor een functie in het Caribisch gebied maak je niet alleen, maar met je hele gezin. Dit gezin maakt in korte tijd veel veranderingen mee.

Vanuit de vertrouwde omgeving in Nederland naar bijvoorbeeld een internationale school is niet niks. Het gemis van naaste familie en bijvoorbeeld de serviceverlening op allerlei gebied zijn zaken waar je mee om moet leren gaan.

Daarnaast gaat een internationale verhuizing vaak niet zoals gepland. In de selectiegesprekken wordt dan ook aandacht besteed aan de gezinssituatie. Daarnaast volgt nog een huisbezoek van het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Gezien alle toekomstige veranderingen zal ook 2010 voor het personeel van de Brigade Caribisch Gebied een enerverend en uitdagend jaar worden.

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!