Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Aanmelden defilé en zitplaats mindervalide tribune Nederlandse Veteranendag 2010

Geplaatst op: 1-3-2010

Zaterdag 26 juni wordt de 6e Nederlandse Veteranendag in Den Haag gehouden. Daarbinnen is het nationale defilé voor de Prins van Oranje een van de belangrijkste publiekstrekkers en bepalend voor het gezicht van de dag. Dit niet alleen in Den Haag zelf, maar zeker ook in de media voor heel Nederland. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk veteranen meedoen aan dit defilé.

Het aanmeldingsformulier voor deelname aan het defilé treft u daarom in de uitgave van Checkpoint aan die begin maart in de brievenbus valt. Als u niet meer kunt meelopen, is het formulier ook te gebruiken voor het aanvragen van een tribuneplaats. U kunt het schouwspel dan zittend volgen op een goede plek, niet ver van het defileerpunt.

logo vetdag 2010Het aanmeldingsformulier is ook vanaf 9 maart 2010 te downloaden vanaf de website Nederlandse Veteranendag. Na het downloaden kunt u het ingevulde formulier opsturen conform de aanwijzingen op het formulier.

Het Comité Nederlandse Veteranendag roept u weer op om zich aan te melden. Kom naar de Nederlandse Veteranendag, een dag georganiseerd om alle veteranen één keer per jaar in het zonnetje te zetten. Een dag ook om alle veteranen die maatschappelijke erkenning en waardering te geven, die ze toekomt.

Let op: Wanneer u alleen als bezoeker naar de Nederlandse Veteranendag komt, dan hoeft u niets in te vullen en/of terug te sturen.

Op de achterzijde van het formulier staan verschillende veteranenorganisaties. Als u daar lid van bent, dan moet het formulier naar die vereniging worden gestuurd. Dan bent u zeker van een plaats in het detachement van uw eigen vereniging.

Wanneer u geen lid bent van één van de op de achterzijde staande organisaties, dan dient u het formulier terug te sturen naar het Veteranen Platform. Het adres staat vermeld op het aanmeldingsformulier. In dit geval wordt u ingedeeld in algemene detachementen zonder onderverdeling naar krijgsmachtdeel of inzetgebied.

Belangrijk: Het aanmeldingsformulier dient vóór 1 april 2010 te zijn ontvangen! Te laat ontvangen formulieren kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen!
Denk er aan dat de plaatsen in het defilé en op de tribune beperkt zijn. Hoe eerder u opgeeft, des te groter is de kans dat u erbij zit.

Bron : Nederlandse Veteranendag


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!