Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Boek over vijftig jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee

Geplaatst op: 3-3-2010

Een van de oprichters van de Stichting Marechaussee Contact reserve majoor b.d. SMC-begunstiger Harry Poels nam het initiatief om een gedenkboek over een halve eeuw dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee te maken. Vanaf begin januari 2010 controleerde en corrigeerde hij de drukproef van meer dan 300 pagina’s. Een signaal dat het eind van zijn ‘klus’ in zicht komt.

Harry PoelsHarry Poels (foto) koos ervoor om niet als auteur beschrijvend te werk te gaan, maar meer als een soort verzamelaar de stapel materiaal, die hij na enkele oproepen ontving, te rubriceren en tot een nostalgisch boek samen te voegen. Ook al waren er helaas nog wel tekorten met betrekking tot enkele specifieke onderwerpen.

Zijn belangrijkste motief is kort en krachtig: ‘Ik hoop te bereiken dat vijftig jaar dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee wordt vastgelegd om te voorkomen dat dit belangrijke stuk geschiedenis van het Wapen ooit in de vergetelheid raakt’

Meer dan 30.000 jonge mannen hebben hun dienstplicht bij het Wapen vervuld. Vooral voor hen is het boek bedoeld.

De inhoud omvat alle aspecten van de dienstplichtige marechaussee. Harry Poels wijst ook op de mogelijkheden tot het onderhouden van banden met het Wapen, hij noemt de Stichting Marechaussee Contact, het Marechausseemuseum, door o.a. SMC georganiseerde Reünies, deze SMC website en de website marechausseenostalgie.

De reserve majoor b.d. zal het boek binnenkort presenteren, in het volgende nummer van Marechaussee Contact wordt er uitvoerig aandacht aan besteed, inclusief de manier waarop oud-dienstplichtige marechaussees het boek kunnen verkrijgen. Vooral voor hen is het boek immers bedoeld, maar Harry Poels zal er zeker op toezien dat personen en instanties die vanuit hun functie de herinnering aan de dienstplicht bij het Wapen ‘levend’ kunnen houden een exemplaar zullen ontvangen.

De Stichting Marechaussee Contact juicht het verschijnen van dit gedenkboek van harte toe!


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!