Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Kamerbrief over bedreiging van familieleden uitgezonden militairen

Geplaatst op: 24-3-2010

Het blad “De Onderofficier” heeft onlangs aandacht besteed aan bedreigingen van familieleden van militairen die op uitzending zijn of zullen gaan. Daarbij worden enkele voorbeelden genoemd. Vervolgens hebben verschillende media hierover bericht. De voorbeelden zijn bij Defensie bekend.

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie heeft de minister van Defensie de Voorzitter van de Tweede Kamer geinformeerd omtrent de berichtgeving over bedreigde familieleden van uitgezonden militairen.

De betreffende brief wordt hieronder weergegeven.
 
quote

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten Generaal
 
Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 18 maart 2010 (kenmerk 2010Z04752/2010D13981) informeer ik u hierbij over de berichtgeving over bedreigde familieleden van uitgezonden militairen.

Het blad “De Onderofficier” heeft onlangs aandacht besteed aan bedreigingen van familieleden van militairen die op uitzending zijn of zullen gaan. Daarbij worden enkele voorbeelden genoemd. Vervolgens hebben verschillende media hierover bericht. De voorbeelden zijn bij Defensie bekend. Deze voorbeelden dateren uit 2005, 2007 en 2008.

Bedreiging van familieleden van militairen op uitzending komt een paar keer per jaar voor. Iedere bedreiging is een ernstig vergrijp en wordt serieus genomen. Bovendien is een dergelijke bedreiging een extra belasting voor de militair die op uitzending is of gaat, en voor zijn of haar thuisfront. Zodra een bedreiging is gemeld, wordt altijd vanuit Defensie contact opgenomen met de familie van de militair om te bezien op welke wijze de betrokkenen kunnen worden ondersteund.

Daarnaast onderzoekt de MIVD iedere bedreiging. De militair of zijn familie wordt bovendien gewezen op de mogelijkheid aangifte te doen bij de Koninklijke Marechaussee of de politie, zodat een strafrechtelijk onderzoek mogelijk is. Waar de bedreigingen vandaan komen, blijft helaas vaak onbekend. In de gevallen waarbij de oorsprong van de bedreiging wel is achterhaald, blijkt deze meestal in de privésfeer te liggen. De bedreiging heeft dan geen relatie met het werk van de militair of de uitzending.

Er is gesuggereerd dat deze bedreigingen uit links-extremistische hoek afkomstig zouden zijn. Hiervoor zijn geen aanwijzingen. Er zijn bovendien geen aanwijzingen dat de bedreigingen het werk zijn van een organisatie of dat familieleden van militairen extra risico lopen in verband met de aanstelling als militair of de uitzending.

unquote

Bron : Ministerie van Defensie


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!