Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Terugblik op Contactdag SMC 'op de Koning Willem III'

Geplaatst op: 29-4-2010

De SMC-contactdag van 22 april jl. was amper aangekondigd of de eerste aanmeldingen kwamen al bij de reüniecommissie binnen. Het enthousiasme voor een bezoek aan ‘de bakermat’ van het Wapen was zo groot dat het maximum aantal (honderd) deelnemers al snel bereikt werd, met als vervelend gevolg dat veel SMC-ers te horen kregen dat ze niet konden deelnemen en dat geprobeerd wordt om in het najaar een tweede bezoek te organiseren.

contactdag 2010 KW-III
groepsfoto van de reünisten bij de klok

Op de 22ste april werden de begunstigers door Roel Gras en Jaap Smit namens de SMC-commissie ‘Reünies en Contactdagen’ ontvangen met koffie en een SMC-gebakje. In zijn welkomswoord verzocht Roel Gras aan gastheer aoo LOKKMar Karel Theloosen om namens de aanwezigen de Commandant LOKKMar te bedanken voor de bereidheid de SMC-ers te ontvangen.

Hierna kreeg de adjudant het woord. Na een korte introductie lichtte hij het programma toe, dat voornamelijk in het teken van het grootse renovatieproject stond.

Hierna volgde een interessante presentatie door kap.b.d. Grietzen de Ruiter, die als projectadviseur KMar nauw betrokken is bij de renovatie van de kazerne.

Achtereenvolgens ging hij in op de historie van de KW-III, het waarom van de renovatie, de aanpak van het project en het masterplan waaraan de voortgang constant getoetst wordt.
Uitgangspunt bij het project is het in de oorspronkelijke stijl terugbrengen van de gebouwen uit de begintijd van de kazerne ( 1939) harmonisch aangevuld met nieuwe gebouwen en dat in een gebied dat is ingepast in zowel de bosachtige als in de stedelijke omgeving.

Na de zeer gewaardeerde presentatie volgde een gezellige lunch, waarna onder leiding van de sector-adjudanten een rondleiding over het kazerneterrein volgde. Met een gezellig samenzijn werd de contactdag afgesloten. Gastheer, organisatoren en deelnemers kunnen terugkijken op een interessante, zeer geslaagde, SMC-contactdag.


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!