Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

SMC in Wageningen

Geplaatst op: 6-5-2010

Op 5 mei begint het vanaf 10.30 uur druk te worden op het complex `De Dreijen` te Wageningen.

In één van de ontmoetingstenten treffen de SMC-vertegenwoordigers elkaar, warm ontvangen door Erik en Marianne Boom. Al snel worden oude herinneringen opgehaald. Een ieder betreurt het dat Arie en Annie van Veen er dit jaar voor het eerst na al die jaren niet bij kunnen zijn. Terwijl de in de tent aanwezigen zichwageningen 5 mei rupsvoertuig gaan voorbereiden voor het defilé, wordt in de Johannes de Doper kerk een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

In de door zowel prof. dr. J.C.H. Blom (o.a. oud-directeur van het NIOD en lid van het Nationaal Comité 1945 Wageningen) als mevr. M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen (o.a. voormalig Minister van CRM en oud-lid van de Raad van State) gehouden toespraak wordt stilgestaan bij de traditie om de capitulaties en de daaruit voortvloeiende vrijheid te gedenken.

Beiden komen tot de conclusie dat de krijgsmacht bij deze herdenking niet mag onbreken. Helaas was er slechts een zeer gering aantal leden van onze krijgsmacht in de kerk en tijdens het defilé aanwezig. Hogere commandanten waren er in tegenstelling tot andere jaren niet. Van andere nationaliteiten waren daarentegen wel relatief veel militairen aanwezig. Men zou haast denken dat hun bevrijding alhier werd gevierd!

Het defilé kon echter op grote waardering van het publiek rekenen. De oudere veteranen werden op een warm applaus onthaald. Velen liepen nog fier over het traject, zo ook onze deputatie. Wel kozen dit jaar meer ouderen er voor om plaats te nemen in daarvoor aanwezige voertuigen, veelal een `Dikke Daf`! Vanaf 17.00 uur begon men afscheid van elkaar te nemen en keerde een ieder met een goed gevoel huiswaarts.

Vz SMC


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!