Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Financiën Defensie onder druk

Geplaatst op: 28-6-2010

De financiën bij Defensie staan onder druk. Om aan de verplichtingen te voldoen, vragen de oorspronkelijke planning en begroting om een aanpassing. Dit betekent dat er verschuivingen in de budgetten plaatsvinden en dat een aantal projecten vertraging oploopt of in omvang wordt verkleind.

“Geen goed nieuws dus en de maatregelen die we gaan treffen om de financiële positie van onze organisatie te verbeteren, liegen er niet om”, zegt Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Peter van Uhm.

Koninklijke Marechaussee: opnieuw minder functies
Dit jaar komen noodgedwongen opnieuw maatregelen die de personele capaciteit van de Koninklijke Marechaussee raken, kondigt de Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal mr. Dick van Putten, aan.

“Vorig jaar viel al het besluit dat de personele vulling niet boven de 98 procent mocht uitkomen, de stafcapaciteit verder moest worden gereduceerd en dat zo’n tachtig militaire politiefuncties van de brigade Krijgsmacht Operationele Ondersteuning moesten worden geschrapt. Kortom, een korting van ruim Dick van Putten (full face)driehonderd functies.

Onze vulling moet nu geleidelijk worden afgebouwd tot 96.2 procent, wat een nieuwe vermindering met zo’n 130 personen betekent. De operationele gevolgen moeten we nog uitwerken. Gedwongen ontslagen zijn ook nu niet aan de orde”, legt generaal Van Putten uit.

Waar andere Operationele Commando’s snijden in materieelprojecten, kan dat niet bij de KMar. “Marechausseewerk is mensenwerk. Wij hebben geen zwaar materieel en dus ook geen grote investeringsprojecten. Financiële knelpunten hebben bij ons eigenlijk altijd gevolgen voor de personele capaciteit.”

De afgelopen jaren zijn volgens generaal Van Putten door aanvullende wensen van de gezagsdragers, zoals het Ministerie van Justitie, extra opdrachten gekomen. “Een financiële dekking om dit te bekostigen kon niet altijd worden gegeven. We hebben door het stellen van prioriteiten onze taken zo goed mogelijk uitgevoerd. Zowel op het gebied van de personele vulling als de financiën hebben we ‘strak aan de wind gezeild’.”

Daarom is tevens besloten tot een versobering van de toelagen en in de KPU- en Paresto-service. Het aantal aan te schaffen nieuwe dienstvoertuigen wordt verminderd en de verwerving van het vijfde vaartuig voor de Zeeuwse wateren met een jaar vertraagd. “De nieuwbouw voor onze BSB krijgt nu al voor de vierde keer, opnieuw met een jaar, uitstel. Ik realiseer me dat het voor deze dienst opnieuw een tegenvaller moet betekenen”, zegt de Commandant Koninklijke Marechaussee. De Marechaussee blijft desondanks voor veel jonge mensen een aantrekkelijke werkgever, betoogt hij.

“Defensiebreed zijn er wervingsproblemen, maar de KMar heeft daar minder last van gehad. Onze organisatie blijft veel kansen bieden aan mensen die willen bijdragen aan de veiligheid in ons land of ver weg, en die zichzelf willen ontwikkelen. We vormen een flexibele, betrouwbare politieorganisatie met een unieke militaire status, waarop ook in moeilijke omstandigheden een beroep kan worden gedaan.

Deze spannende tijd dwingt ons ook om ons te beraden op nieuwe mogelijkheden en kansen, en gebruik te maken van innovatie. We zijn benieuwd naar de keuzes die een komende regering gaat maken. Onze motto’s ‘als het erop aankomt’ en ‘zonder vrees en zonder blaam’ moeten we blijven waarmaken.”

De volledige tekst van de voorgenomen defensiebezuinigingen voor de gehele krijgsmacht vindt u in de Defensiekrant nr 24, te bereiken via de website van Defensie.

Bron : Defensiekrant


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!