Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Speculaties nationale politie

Geplaatst op: 10-8-2010

In de media wordt thans uitvoerig gespeculeerd over de inhoud van een mogelijk regeerakkoord. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het wel of niet tot stand komen van een nationale politie. Voor en tegenstanders van een dergelijke organisatie geven daaromtrent hun standpunt.

Enkelen staan ook stil bij de positie van de Koninklijke Marechaussee in dat eventueel nieuwe politiebestel. Wij lezen als redactie natuurlijk al deze berichten. Op deze website willen wij echter niet meedoen aan speculaties, ons beleid is alhier stil te staan bij daadwerkelijke voorvallen en feiten die in relatie staan tot de Koninklijke Marechaussee.

Zo nodig mengen wij ons als vriendenkring van het Wapen echter wel in een discussie, maar pas als die op feiten is gebaseerd.


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!