Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Verbeterde Asielprocedure

Geplaatst op: 12-9-2010

Onlangs is de verbeterde asielprocedure in Nederland ingevoerd. Deze verbeterde asielprocedure beoogt sneller en zorgvuldiger tot een beslissing op asielverzoeken te komen.

Zo krijgt de asielzoeker, voorafgaand aan de asielprocedure, een rust- en voorbereidingstermijn. De asielzoeker krijgt dan onder meer voorlichting van Vluchtelingenwerk en komt in contact met medische verzorgers.

Er zijn vanaf 1 juli 2010 vier aanmeldcentra (AC): AMV's (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) en asielzoekers die aan de buitengrenzen asiel aanvragen verblijven op het AC Schiphol. De zogenaamde 'land-AC's' zijn in Ter Apel, Zevenaar en Den Bosch.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) blijft verantwoordelijk voor de controle van de documenten op de land AC's. Dit doen onze collega's vanaf juli vanuit de centrale aanmeldunit in Ter Apel, ook voor de overige asielzoekerscentra.

De KMar op Schiphol zal vanaf 1 juli de asielzoeker invoeren in Eurodac, de Europese databank met vingerafdrukken van asielzoekers. Hierdoor wordt al in een vroeg stadium duidelijk of een asielzoeker al in een ander land asiel heeft aangevraagd en dus onder de Dublin-procedure valt.

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!