Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Landmacht vangt evacués op

Geplaatst op: 26-9-2010

De Technische Universiteit Eindhoven was vorige week het decor van een grootschalige rampenoefening. Civiele hulpdiensten en militairen beoefenden een grote ontruiming en evacuatie. Defensie zorgde onder meer voor de noodopvang.

Uit enkele gebouwen op het universiteitsterrein werden ongeveer 1000 mensen geëvacueerd. Van hen kregen er 400 onderdak en een warme maaltijd op de Nassau van Dietzkazerne in Budel. De evacués brachten daar op veldbedden ook de nacht door. Militairen van de Nationele Reserve en de
Koninklijke Marechaussee waren verantwoordelijk voor de beveiliging van het ontruimde gebied.

Specialisten
Behalve de explosieven opruimingsdienst die meedraaide omdat er in het oefenscenario bommen waren geplaatst, droegen ook specialisten van andere eenheden bij aan de oefening. Zo ondersteunden deskundigen van de pantsergenie, transporteenheden en het communicatie- en informatiesystemenbataljon, de civiele autoriteiten en hulpverleners in zowel Budel als Eindhoven.

Hoogwaardig
In Nederland werken civiele autoriteiten en de krijgsmacht samen aan de bestrijding van crises en rampen. Om adequaat te handelen als zich een calamiteit voordoet, vinden er regelmatig interdisciplinaire oefeningen plaats.

De krijgsmacht beschikt over specialistische kennis en capaciteiten waarmee ze snel hoogwaardige ondersteuning kan leveren. Noodopvang op Defensiekazernes is daarvan een voorbeeld. De krijgsmacht kan in zeer korte tijd 4600 militairen op de been brengen om bijstand te verlenen. Deze ‘nationale inzet’ van Defensie gebeurt altijd op verzoek en onder leiding van civiele autoriteiten.

Bron : Min. van Defensie


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!