Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

SMC - 49e Algemene Reünie

Geplaatst op: 14-10-2010

Reunie SMC 2010 voorzitter2Op 14 oktober 2010 werd de 49e Algemene Reünie van de Stichting Marechaussee Contact gehouden in Partycentrum ‘De Molen’ in Harskamp. Bijna 350 begunstigers hadden, veelal samen met hun partner, gevolg gegeven aan de uitnodiging deze reünie bij te wonen.

De voorzitter Jack Vlaming (foto) opende de reünie om 10.45 uur met een toespraak, waarin hij mede namens de overige leden van het bestuur van de SMC allen van harte welkom heette, met een speciaal woord van welkom aan de oud-bestuursleden, de standhouders en de re-enactmentgroep Parate Marechaussee en onze oudste deelnemer de heer Jan Wakker (1918).
 
‘Fijn dat we ook dit jaar weer met zo velen aanwezig zijn. TegelijkertijdReunie SMC 2010 monument missen we ook enkele trouwe bezoekers omdat zij door ziekte niet kunnen komen. Ook zijn ons in het laatste jaar veel collegae en vrienden ontvallen. Ik verzoek u hen staande te herdenken”, aldus de voorzitter.

Op hetzelfde moment werd in Apeldoorn door de heren Kreling en Tegel namens de SMC een krans gelegd bij ons monument voor de ingang van de KW III-kazerne. Na het in acht nemen van een minuut stilte vervolgde de voorzitter zijn toespraak.

Positie van ons Wapen 
‘Op dit moment is de Kabinetsformatie net afgerond. Recent is bekend geworden wat de plannen voor de KMar zijn. In eerste instantie was er in april 2010 in het door een commissie opgestelde concept-verkiezingsprogramma van de VVD (“Orde op zaken”) sprake van het samenvoegen van de KMar met de politie.

Het partijcongres van de VVD ging echter met dit standpunt niet akkoord. De KMar zou niet moeten worden samengevoegd met de politie, de tekst van het verkiezingsprogramma werd aangepast.

Het regeer- en gedoogakkoord zijn inmiddels bekende documenten. Voor ons Wapen lijkt er op organisatorisch gebied niet zo veel te veranderen. Wij houden een aparte positie naast de nieuw te vormen nationale politie. Er wordt niet getornd aan ons huidige takenpakket, er is zelfs sprake van een intensivering binnen dit takenpakket. Daarmee wordt recht gedaan aan de wijze waarop wij ons in het (recente) verleden voor onze samenleving en voor de internationale samenleving hebben ingezet.

Toestand Museum
‘Er zal op termijn zeker een Nationaal Militair Historisch Museum te Soesterberg komen. Voor met name het Legermuseum en het Luchtmachtmuseum is dringend nieuwe huisvesting nodig. Het marechausseemuseum blijft gelukkig te Buren.  Reunie SMC 2010 smc vaandelMet Defensie wordt binnen ambtelijke werkgroepen nog steeds gesproken over de wijze waarop ons museum al dan niet ingebed kan of moet worden binnen dit Nationaal Militair Historisch Museum en/of in de Stichting waarin dit museum wordt ondergebracht.

Vanaf deze plaats wil ik het bestuur van de Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee heel veel sterkte en wijsheid bij deze onderhandelingen toewensen’.

SMC
Voorzitter Vlaming gaat in op de eigen organisatie. ‘Wij kunnen als Stichting weer terugzien op een goed jaar. De door de reüniecommissie georganiseerde evenementen zijn goed bezocht en ook de nog komende evenementen zijn al vrijwel volgeboekt. Hij dankt de reüniecommissie hartelijk danken voor haar werkzaamheden’.

‘De website lijkt iedere maand wel meer bezoekers te krijgen, een ideaal medium om snel informatie over ons Wapen en de SMC te verstrekken'. Voorzitter bedankt de webmaster.

'Ook ons blad Marechaussee Contact blijkt in de behoefte te voorzien, regelmatig krijgt de redactie complimenten voor de wijze waarop zij invulling geven aan het aandacht besteden aan de diverse groeperingen binnen onze stichting’. Tenslotte dankt voorzitter de andere bestuursleden en hun medewerkers voor de getoonde inzet.

De toespraak van de voorzitter is in zijn geheel terug te lezen op de pagina 'toespraken' van deze website.

Na het doen van de huishoudelijke mededelingen door de voorzitter van de Reüniecommissie Roel Gras kwamen de gesprekken van vroeger weer op gang.

De sfeer tijdens deze reünie was als vanouds geweldig. Herinneringen, al dan niet ondersteund met fotoboeken, aan de tijd bij het Wapen werden in overvloed uitgewisseld.


Reunie SMC 2010 samenzijn


Oud-collega’s die elkaar uit het oog hadden verloren door overplaatsingen of dienstverlating, zagen elkaar - soms pas na jaren - weer. Het was te merken dat leden en oud-leden van het Wapen de behoefte hebben om minstens één maal per jaar bij elkaar te zijn om de vriendschapsbanden te hernieuwen, getuige ook de grote belangstelling voor dit jaarlijkse evenment.

Na het nuttigen van een voortreffelijke warme hap en nog wat napraten, liep ook deze 49e Reünie weer ten einde. Het ‘Eens marechaussee, altijd marechaussee’-gevoel kan er weer en jaartje tegen.

* * * * * Klik hier voor een foto-impressie van deze mooie dag * * * * *


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!