Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Vaststelling identiteit verdachte

Geplaatst op: 21-11-2010

In oktober is de 'Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen' van kracht geworden. De wet heeft tot doel de vaststelling van de identiteit van een verdachte of veroordeelde te verbeteren.

Wanneer een verdachte is aangehouden op verdenking van een ernstig misdrijf, zal de opsporingsambtenaar vóór aanvang van het verhoor altijd inzage vragen in het identiteitsbewijs en foto's en vingerafdrukken vingerafdruknemen. Bij lichtere delicten wordt standaard alleen een identiteitsbewijs gevraagd; als echter twijfel bestaat over de identiteit van de verdachte, kan de opsporingsambtenaar ook bij een verdenking van lichtere delicten foto's en vingerafdrukken nemen.

Op latere momenten in het strafproces wordt de identiteit van de verdachte of veroordeelde gecontroleerd met behulp van de eerder afgenomen vingerafdrukken. De vingerafdrukken gaan zo als het ware als fysiek identiteitsbewijs fungeren.

Zijn er nog geen vingerafdrukken, dan wordt de identiteit van de verdachte of veroordeelde bij latere momenten in het strafproces gecontroleerd aan de hand van zijn (papieren) identiteitsbewijs. Een verdachte of veroordeelde is verplicht mee te werken aan de vaststelling van zijn identiteit, maar niet verplicht om vragen te beantwoorden.

De personalia, foto's en vingerafdrukken van een verdachte of veroordeelde worden gekoppeld aan een strafrechtsketennummer (SKN). Dit nummer wordt aan een verdachte toegekend op het moment dat zijn identiteit overeenkomstig de systematiek van de nieuwe wet is vastgesteld. Alle organisaties in de strafrechtsketen gebruiken dit nummer als ze informatie over een verdachte of veroordeelde onder elkaar uitwisselen.

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!