Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

KMar nog steeds actief in Afghanistan

Geplaatst op: 5-12-2010

Nederland bezit sinds 1 augustus geen bases meer in Afghanistan. De Koninklijke Marechaussee is er echter nog steeds. Zolang er Nederlandse militairen werken, blijft de KMar met een aantal medewerkers paraat in het Centraal-Aziatische land.

Wat doet de KMar?

De KMar levert personeel voor zowel specifieke KMar-taken als voor 'paarse' functies. De specifieke KMar-taken in Afghanistan betreffen:

- Politietaken voor de krijgsmacht;

- ISAF Military Police (IMP): binnen militaire organisaties is de Militaire Politie belast met toezicht op, en handhaving van orde en tucht. Als Nederland participeert in een (I)MP dan gebeurt dat door marechaussees. Dat hoeven niet per se opsporingsambtenaren te zijn omdat dat geen vereiste is voor het handhaven van devoertuig Jeep KMar in Afghanistan tucht en orde. Er zijn in Afghanistan marechaussees (dus ook met die rang) actief binnen de IMP's van Kandahar en Kabul;

- Provost Marshall (PM): in hoofdkwartieren is de PM een belangrijke adviseur van de commandant voor orde- en tuchtzaken;

- Provincial Reconstruction Team (PRT); Police Mentoring Team (PMT); NATO Training Mission -Afghanistan (NTM-A); European Gendarmerie Force (EGF); European Union Police (EUPOL); Militairen en politieagenten uit diverse landen (NAVO en niet-NAVO) trainen en begeleiden Afghaanse politieagenten, zowel binnen de muren van trainingscentra als bij hun daadwerkelijke inzet. Nog steeds werken KMar medewerkers bij NTM-A, EGF en EUPOL, zowel in de staven van deze organisaties als bij het daadwerkelijk opleiden en begeleiden van Afghaanse politiemensen;

- Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB): zorgt voor de beveiliging van hooggeplaatste bezoekers aan Afghanistan.

De paarse functies waarop KMar-collega's zijn en waren geplaatst, lopen uiteen van P-functies tot stafadjudanten. Daarbij gaat het in de regel om bijdrages die qua omvang in verhouding staan tot de omvang van de KMar binnen Defensie.

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!