Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Werkbezoek Schiphol

Geplaatst op: 8-12-2010

Gerd Leers, de minister voor Immigratie en Asiel, heeft kort na zijn aantreden een bezoek gebracht aan de collega's op Schiphol.

De bewindsman werd ontvangen door brigadecommandant Vreemdelingenzaken, Roger Costongs en door plv. brigadecommandant Grensbewaking Hilbert Voogd. Zij gaven uitleg over het grensproces en hetLeers op Schiphol vreemdelingenproces en gingen in op de ambities rond de vreemdelingenwetgeving. Hierbij werd nadrukkelijk de missie en visie van de totale Koninklijke Marechaussee voor de komende jaren benadrukt.

Na een korte inleiding bracht het gezelschap een bezoek aan een grensbalie en kreeg uitleg over de 1e en 2e lijns bewaking. Ook de falsificatendesk stond op het programma. Vervolgens vertrok men naar de brigade Vreemdelingenzaken waar uitleg werd gegeven over de asielprocedure en over het Verwijdercentrum.

De minister nodigde de KMar nadrukkelijk uit met suggesties te komen hoe zaken beter of anders kunnen worden geregeld. "Ik heb groot respectvoorde medewerkers die ik vandaag ontmoet heb en wat ik vandaag allemaal gezien heb. Ik heb een goed beeld gekregen en ben meer dan enthousiast. Jullie doen goed werk!", aldus de minister aan het eind van het bezoek.

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!