Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Ede garnizoensstad af

Geplaatst op: 21-12-2010

Ede is sinds 16 december geen garnizoensstad meer. Het ministerie van Defensie droeg de laatste militaire terreinen, de Prins Maurits-, Elias Beeckman- en Simon Stevinkazerne, over aan de gemeente. Sinds het begin van de twintigste eeuw boden zij onderdak aan infanteristen, artilleristen en 'verbindelaars'.

Rond 1900 vestigden de eerste soldaten zich op de MauritsKazerne in het stadje in de Gelderse Vallei. Tussen 1938 en 1945 kwamen daar de Beeckman- en Stevinkazerne bij waardoor de Koninklijke Landmacht beschikte over een terrein van ongeveer 100 hectare.

Tijdens de overdrachtsceremonie haalde de regimentscommandant van de verbindingsdienst, luitenant-kolonel De Feiter, de geschiedenis van de Edense kazernes aan. Brigadegeneraal Theo Ent droeg daarna de kazernes over aan de gemeente Ede.

Leeuw gaat mee
De verbindingsdienst nam de regimentsleeuw mee naar het nieuwe onderkomen in Amersfoort. Het monumentale dier, afkomstig van de Rotterdamse Vierleeuwenbrug, is een geschenk van de maasstad aan het Regiment Verbindingstroepen. Een onderdeel van deze eenheid heroverde in 1940 de brug op de Duitsers.

Militaire historie behouden
De kazerneterreinen worden ingepast in het grootschalige vastgoedproject Veluwse Poort. Daarin krijgen 16 karakteristieke militaire gebouwen een plaats als rijksmonument.

Bron : Defensie


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2019

Derde kwartaal 2019

Tweede kwartaal 2019

Eerste kwartaal 2019

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Nieuwsberichten vanaf 2020

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!