Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Bewaken & Beveiligen

Geplaatst op: 29-12-2010

"Het geheel is meer dan de som der delen". Onder dit motto heeft de marechaussee onlangs een themadag gehouden gericht op het taakveld Bewaken & Beveiligen.

Op deze dag werd vooral de samenwerking met de ketenpartners benadrukt. De KMar speelt binnen Nederland immers een belangrijke rol als het om Bewaken & Beveiligen gaat, maar opereert niet alleen. Daarom is ook op het gebied van Bewaken & Beveiligen informatiedeling van groot belang. Deze eerste bijeenkomst had tot doel om met elkaar te delen waar we mee bezig zijn.

De dag bestond uit presentaties van TNO, Dienst Specialistische Recherche Toepassing (KLPD) en politie Haaglanden. Maar ook vanuit de nieuwe Dienst Bewaken & Beveiligen Organisatie (DBBO) Defensie is een korte toelichting gegeven over de toekomstige contouren van deze defensiebrede dienst. "Samen één gezicht naar de samenleving" luidde de slotconclusie van de deelnemers aan deze dag, die volgend jaar zeker een vervolg zal krijgen.

Bron : KMar magazine


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!