Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Dienst Terugkeer en Vertrek

Geplaatst op: 12-1-2011

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een taakorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De DT&V is verantwoordelijk voor het zelfstandige en gedwongen vertrek van vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. De medewerkers van de DT&V opereren zorgvuldig en met respect voor deDienst Terugkeer en Vertrek waardigheid van de vreemdeling.

De DT&V richt zich op twee doelgroepen:

• Illegale vreemdelingen die zijn aangehouden in het kader van het binnenlands (mobiel) vreemdelingentoezicht en vreemdelingen aan wie de toegang is geweigerd in het kader van de grensbewaking.
• Uitgeprocedeerde asielzoekers die het land moeten verlaten.

Een persoonsgerichte en multidisciplinaire aanpak op basis van casemanagement staat centraal. Deze aanpak wordt uitgevoerd in samenwerking met (keten)partners.

Vanuit zijn operationele taak is de DT&V gesprekspartner van bevoegde autoriteiten van herkomstlanden, waaronder diplomatieke vertegenwoordigingen.

Lees meer over de taken van de van de Dienst Terugkeer en Vertrek

Bron : rijksoverheid.nl


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Vierde kwartaal 2008

Derde kwartaal 2008

Tweede kwartaal 2008

Eerste kwartaal 2008

Nieuwsberichten vanaf 2018

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!