Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Nederland verlengt bijdrage VN-missie

Geplaatst op: 6-3-2011

De Ministerraad heeft besloten de deelname aan de huidige vredesmissie van de Verenigde Naties in Soedan met maximaal zes maanden te verlengen. De twaalf militaire waarnemers, vijftien politietrainers - waarvan elf van de Koninklijke Marechaussee en vier van de civiele politie - en enkele staffunctionarissen blijven tot uiterlijk half oktober van dit jaar in Soedan.

Nederland levert sinds april 2006 een bijdrage aan de VN-missie die in maart 2005 van start ging. De hoofdtaak van de United Nations Mission in Sudan (UNMIS) is toezicht houden op de naleving van het vredesakkoord tussen Noord- en Zuid-Soedan. In het land heeft tientallen jaren een burgeroorlog gewoed. UNMIS leverde de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit in Soedan. In januari gaf de missie ook logistieke ondersteuning bij de organisatie van het zelfbeschikkingsreferendum in Zuid-Soedan.

Verlenging
De militaire waarnemers werken in kleine teams met vertegenwoordigers van de voormalige strijdende partijen. Ze voeren gesprekken met alle betrokken partijen, doen hun waarnemingen en rapporteren aan de Verenigde Naties. Ze verrichten hun taken onbewapend. De politietrainers spelen een belangrijke rol in de training van Soedanese politie en het reorganiseren van politiediensten.

Het huidige mandaat van UNMIS loopt 30 april 2011 af. Een paar weken daarvoor stemt de Veiligheidsraad van de VN zeer waarschijnlijk in met een verlenging van dit mandaat tot en met de afloop van het vredesakkoord tussen Noord- en Zuid-Soedan op 9 juli 2011. Het kabinet vindt ook in deze laatste fase van de missie blijvende steun van de internationale gemeenschap aan UNMIS noodzakelijk voor vrede en stabiliteit in Soedan.

Bron : Min. van Defensie


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!