Stichting Marechaussee Contact

Koninklijke Marechaussee voor 1945
Voor 1945

Korps Politietroepen

Korps Militaire Politie

Koninklijke Marechaussee (tot 1996)

Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee

Actueel

Leegloop bij Defensie

Geplaatst op: 15-4-2011

De krijgsmacht loopt te snel leeg doordat bezorgde en bijna overspannen medewerkers massaal hun heil elders zoeken vanwege de megabezuinigingen.

Generaal Hans Leijh Foto: Dijkstra b.v. Nu grootscheepse reorganisaties elkaar in rap tempo opvolgen, vluchten hordes militairen en burgermedewerkers de kazernepoorten uit op zoek naar een veiliger arbeidstoekomst. Ook talrijke burgers geven de pijp aan Maarten. Het achterblijvende personeel heeft het zo druk dat ze regelrecht op een langdurige burn-out afkoersen.

Deze noodkreet slaakt de hoofddirecteur personeel Hans Leijh van het ministerie van Defensie. De luitenant-generaal slaat in een naar De Telegraaf uitgelekt intern schrijven alarm. Hij signaleert dat militairen van diverse onderdelen van de krijgsmacht in groten getale opstappen zodra hun tijdelijke arbeidscontract is afgelopen.

Zelfs werknemers die de garantie hebben dat ze na bezuinigingen worden herplaatst, nemen de wijk. Hierdoor blijven ook de na reorganisaties gegarandeerde werkplekken leeg. „Vacante functies die terugkeren in de nieuwe structuur, zijn niet meer te vullen. Ook burgers zoeken hun heil elders, daar waar zij meer zekerheid verwachten”, zo verzucht Leijh.

De hoogste personeelsdirecteur vreest voor een groot ziekteverzuim door rap groeiende werkdruk voor de resterende werknemers. De taken moeten plots met veel minder mensen worden opgeknapt. Generaal Leijh: „De aansturing van de logistiek wordt momenteel slechts overeind gehouden door de loyaliteit van het achtergebleven personeel. De uitstroom gaat echter gestaag door. Het langdurig vragen van extra inspanning vertaalt zich uiteindelijk in het oplopen van het aantal mensen dat ziek thuis blijft, met alle gevolgen van dien.”

Zegsman Klaas Meijer van het ministerie van Defensie kan nog geen exacte uitstroomcijfers over de laatste maanden geven. „Onlangs presenteerden we de cijfers over het verloop in 2010. Die vielen mee, maar toen was dan ook nog niet bekend dat er een ingrijpende bezuiniging van 1 miljard euro zat aan te komen.”

Het massale vertrek van personeel komt Defensie slecht uit, ook al moeten de komende jaren 12.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Volgens de vakbonden zijn de nu afscheid nemende werknemers veelal echter niet degenen die bij de reorganisatie de laan worden uitgestuurd. De vakcentrales wijzen er bovendien op dat de huidige leegloop nog een gevolg is van eerdere bezuinigingen: „De consequenties van de vorige week door defensieminister Hillen aangekondigde uitkleding van de krijgsmacht zullen nog heftiger zijn.”

Bron : Telegraaf


Andere nieuwsberichten:

Vierde kwartaal 2018

Derde kwartaal 2018

Tweede kwartaal 2018

Eerste kwartaal 2018

Vierde kwartaal 2017

Derde kwartaal 2017

Tweede kwartaal 2017

Eerste kwartaal 2017

Vierde kwartaal 2016

Derde kwartaal 2016

Tweede kwartaal 2016

Eerste kwartaal 2016

Vierde kwartaal 2015

Derde kwartaal 2015

Tweede kwartaal 2015

Eerste kwartaal 2015

Vierde kwartaal 2014

Derde kwartaal 2014

Tweede kwartaal 2014

Eerste kwartaal 2014

Vierde kwartaal 2013

Derde kwartaal 2013

Tweede kwartaal 2013

Eerste kwartaal 2013

Vierde kwartaal 2012

Derde kwartaal 2012

Tweede kwartaal 2012

Eerste kwartaal 2012

Vierde kwartaal 2011

Derde kwartaal 2011

Tweede kwartaal 2011

Eerste kwartaal 2011

Vierde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010

Tweede kwartaal 2010

Eerste kwartaal 2010

Vierde kwartaal 2009

Derde kwartaal 2009

Tweede kwartaal 2009

Eerste kwartaal 2009

Nieuwsberichten vanaf 2019

Dank voor uw bezoek aan onze website en graag tot ziens!